Tanken är att badet ska bli en mötesplats för hela Malmö och förena Kroksbäck och Holma med det nya Hyllie. Till Hylliebadet, ett stenkast från Hyllie station, går busslinjerna 6 och 8. Badet väntas få 350 000 besökare om året.

- Läget är väldigt bra och det kommer att bli väldigt fint här när gatukontoret anlagt parken och odlingslot­terna runt badet, säger Ann-Christin Magnusson som är enhetschef för bad på fritidsförvaltningen och ansvarig för driftsättningen.

Men i skrivande stund är området intill de tre gröna Kroksbäckskullarna fortfarande en stor byggarbetsplats. Fasaden är inte helt färdig - infällda ljuslådor som lyser upp badhuset kvällstid ska sättas upp. Det står blå bodar och byggnadsställningar överallt. Inomhus är det mesta rå betong. Lite färgglad klinker i kommande familjeav­delning och en vitkaklad undervisningsbassäng skvallrar om att detta ska bli ett badhus. Men innan bassängerna kan börja fyllas med vatten ska det hända mycket här, på bara några månader.

När bygget väl är klart ska allt testas, testas och testas igen.

- För att säkra kvaliteten kommer vi att bjuda in grupper för provbad och finslipa de sista detaljerna under en längre tid innan vi öppnar för allmänheten i augusti, säger Ann-Christin Magnusson.

Funktionerna med fokus på flexibilitet är en av de största fördelarna med det nya badhuset berättar Mikae­la Peetre Malthe, byggprojektledare på stadsfastigheter. 50-metersbassängen kan delas av vilket innebär att man kan bedriva flera olika verksamheter samtidigt. Det kommer att finnas två undervisningsbassänger, varav en är skyddad från insyn och har höj- och sänkbar botten, och omklädningsrummen kommer att kunna anpassas efter besökarna.

Anpassat för funktionshindrade
Tillgängligheten är viktig. Mikaela Peetre Malthe berät­tar att det blir en separat avdelning med omklädnings-och duschrum för rörelsehindrade besökare.

- Härifrån ska man kunna ta sig till den insynsskyd­dade undervisningsbassängen, säger hon.

I familjebadet kommer det att finnas två rutschkanor som ska kunna utnyttjas även av människor med funk­tionshinder. Därför finns en hiss här.

Alla ska även kunna ta sig till andra våningens relaxavdelning med fyra bastur, varav en med en utomhusplats under bar himmel.

- Det kan bli trevligt att rulla sig i snön här vintertid, säger Ann-Christin Magnusson och fortsätter:

- Det roligaste med det här projektet är att vi bygger ett bad tillgängligt för alla och att verksamheten har kun­nat påverka bygget från start. Vi har kunnat ta hänsyn till människor med olika behov, ung såväl som gammal.

Simundervisning för alla åldrar
Ann-Christin Magnusson berättar att en viktig målsättning för badet är att bidra till ökad simkunnighet hos barn.

- Vi kommer att erbjuda undervisning i egen regi för skolelever i årskurs två och hoppas kunna erbjuda simundervisning för vuxna också. Målet är att få in alla grupper, säger hon.

Det blir även många andra aktiviteter förutom sim­skola; vattengymnastik, babysim, bastukvällar, rutschba­netävlingar, vuxenkvällar, barnkalas och hinderbanetäv­lingar i 50-metersbassängen.

- Här kommer att finnas något för alla, säger Ann-Christin Magnusson.

På andra våningen kommer det även att finnas ett gym och ett konferensrum för 10-12 personer. Tanken är att badet ska kunna hyras ut till företag och organi­sationer.

Ambitionerna för badhuset är höga, inte minst vad gäller energiförbrukning. Målet är att bli Sveriges mest energisnåla badhus.

- Vi har halverat energianvändningen jämfört med Aq-va-kul och hoppas kunna minska förbrukningen ännu mer genom kontinuerlig uppföljning, säger Mikae­la Peetre Malthe.

- Vi återvinner värmen från använt duschvatten, det vattnet vi spolar filter med och ventilationsluften, säger Mikaela Peetre Malthe.

Badvattnet kommer att hålla 27-34 grader och luften ska hållas ett par grader varmare för att undvika att värmen avdunstar från vattnet, förklarar Mikaela Peetre Malthe.

Ett badhus förbrukar mycket energi till uppvärm­ning, men behöver även el för ventilation och pumpar. Därför installeras 700 kvadratmeter solceller på taket.

Ett bad för alla
Både Ann-Christin Magnusson och Mikaela Peetre Malt­he tycker att Hylliebadet är ett spännande projekt och att förutsättningarna för att slutresultatet ska bli bra varit optimala.

- Det är väldigt roligt att skapa en helt ny verksam­het och att ha möjlighet att påverka alltifrån materialval till utbud av aktiviteter, säger Ann-Christin Magnusson.

- Byggnaden är väldigt funktionell och har en plan­lösning som fungerar väl för både besökare och perso­nal. Ytorna utnyttjas bra. Det har varit väldigt roligt att tillsammans fullfölja arkitektförslaget, att skapa ett bad för alla, säger Mikaela Peetre Malthe.

Hylliebadet i korthet
Byggstart: mars 2013
Byggherre: stadsfastigheter, Malmö stad
Byggentreprenad:
NCC
Öppnar:
augusti 2015
Operatör:
Fritidsförvaltningen, Malmö stad
Yta:
7 000 kvm verksamhetsyta + källare med tekniska installa­tioner på 4 500 kvm
Budget:
349 miljoner kronor
Vattentemperaturer
: 27-34 °C
Antal klädskåp:
700
Antal anställda: 38

Läs mer om
Hylliebadet