Det är alltså i kategorin miljöpris som klimatkontraktet nominerats som en av fem möjliga vinnare.
Motivering: Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. I klimatkontraktet för Hyllie är målet att energiförsörjningen till 100 procent ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Visionen för Hyllie finns undertecknat i det klimatkontrakt som ingicks mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON i februari 2011. Byggnaderna ska minimera användandet av energi när andelen fossila bränslen är som högst i energiproduktionen. För att klara denna utmaning måste byggnaden optimeras för att utnyttja sin värmelagrande förmåga maximalt. Betongens byggfysikaliska egenskaper kommer här att ha en avgörande betydelse. Dess goda förmåga att vara självreglerande kommer att utnyttjas och även dess goda värmelagrande förmåga.

Vinnaren utses genom röstning på tidskriftens Betongs hemsida under perioden 24 september-11 november och tillkännages på Betonggalan som äger rum på Berns i Stockholm den 22 november.

Här kan du läsa en intervju med kommunalrådet Anders Rubin om nomineringen.

Läs mer om Hyllies hållbarhetsmål här.