text Camilla Westemar
foto Peter Kroon

Det är ett skånskt kulturlandskap i miniatyr som bjuder in till både rörelse och avkoppling i den nya parken, granne med Hyllievångsskolan som tar emot de första eleverna i augusti. Redan strosar Malmöbor i parken som rymmer otaliga naturtyper på de 15 000 kvadratmeterna.
Landskapsarkitekt Eva Delshammar har varit med i arbetet sedan de första, preliminära skisserna ritades för nästan fem år sedan.
- Den här parken är unik i sitt slag eftersom den är resultatet av ett samarbete med Stadsfastigheter som ansvarar för skolan och skolgården. Tanken är att park och skolgård ska vara ett, utan andra avgränsningar än ett dike för dagvattenavrinning, berättar Eva Delshammar.

Olika naturtyper presenterade
Därför har lärare varit med i utformningen av Iduns park, som också ska kunna fungera som ett enormt klassrum under bar himmel. Lärarnas ögon har delvis gett parken sitt utseende och barnen kommer att se allehanda skånska träd växa och följa årstiderna i parken.
- Lärarna ville gärna ha de olika naturtyperna representerade, för att kunna använda träd och annan växtlighet i undervisningen. Man kan känna, dofta, plocka kottar och titta på löv här ute. En annan önskan var den här stora gräsytan som inte talar om exakt vad man ska använda den till. Den inbjuder till lek och aktiviteter, men också till avkoppling, säger Eva Delshammar.

Inbjudande skogsmiljö
Kring lekplatsen med gungor och klätterställning står bord och bänkar under de redan stadiga tallarna som skänker skugga i sommar. I den södra delen finns en promenadslinga genom det skånska kulturlandskapet med blandskog, bokskog och tallbeväxta strandängar med len sand att stoppa fötterna i. Ännu ett tag kommer staket att skydda den delvis späda växtligheten, men i sinom tid ser Eva Delshammar en skogsmiljö som inbjuder till lek och upptäckter.
- Här i slutet har vi satt en lund med fruktträd - det finns äpplen, päron och plommon av gamla sorter. Som ett Österlen i miniatyr helt enkelt, säger Eva Delshammar.
I en slingrande båge ligger ett just nu torrlagt dike som ska ta hand om dagvatten från både parken och skolgården. Längs den lilla ån står bland annat törstiga pilar som kan ta hand om stora mängder vatten och avlasta avloppsnätet. Från förskolans gård sticker ett rör fram i dikeskanten. Det visar sig vara slutet på något som troligen blir förskolebarnens favoritsyssla i höst.

Slussar och stuprör
- De har kopplat ett genomskinligt stuprör till huset, så när det regnar kan barnen följa vattnets väg ut i diket. På vägen finns det några slussar där de kan experimentera med vattnet, förklarar Eva Delshammar.
Iduns park har tre entréer, markerade med svartlaserade spaljéer för klätterväxter. De tre stora träställningarna har en alldeles särskild betydelse, berättar Eva Delshammar.
- De ska föreställa kvarnvingar, de vingar som tyvärr inte finns kvar på den gamla kvarnen som ligger här intill.