Lite snabbinformation om oss.

Hyllie Citysamverkan är en förening i samverkan. Ett trepartssamarbete mellan fastighetsutvecklare/

fastighetsägare, Malmö Stad och näringslivet/bostadsrättsföreningar/övriga organisationer. Föreningen driver verksamhets- och stadsområdesfrågor för det befintliga och det framtida Hyllie kanaliserat genom 4 fokusområden:

-          Kommunikation

-          Upplevelser & Event

-          Trygghet & Trivsel

-          Stadsutveckling

Så här verkar vi:

Inom varje fokusområde skapas en medlemsgrupp, där minst 1 person från

styrelsen finns representerad. Här diskuteras aktuella och framtidssträvande frågor. Vi tar fram vad som behöver göras på kort och lång sikt. Allt för att skapa den stadsdel som vi alla önskar verka, besöka och bo i! Tillsammans formar vi Hyllies själ.

Det här gör vi:

Under fyra tillfällen per år träffas alla medlemmar för nätverkande med information och kunskapsutbyte. Medlemsmöten som ger dig ett betydande nätverk i Hyllie med alla möjligheter till djup samverkan. Vissa medlemsträffar kommer även att inkludera en efterträff tillsammans med ännu fler av Hyllies kollegor och grannar.

När det gäller events vill vi genomföra och lyfta fram en mängd aktiviteter i Hyllie, både lokala, regionala och internationella. Vi befinner oss än så länge i skissfasen, men vår ambition är att kunna genomföra en Hyllie Foodtruck-market, en folklig Hylliefest och dessutom extra attraktioner under skolloven för barn och unga. Allt i vår fantastiska Hyllieanda.

Vill ni ha kontakt med representanter för våra fokusgrupper eller bara undrar något, se mailadresser nedan. Observera att alla fokusgrupper är väldigt intresserade av fler som kan bidra med erfarenhet. Kontakta rätt personer i olika frågor på följande e-post adresser:

Fokusgrupp Upplevelser & Event: linda.persson@malmoarenahotel.com eller erik.winterquist@choice.se

Fokusgrupp Trygghet & Trivsel: rikard.roth@rothfastigheter.se eller ismail.gultekin@mkbfastighet.se

Fokusgrupp Stadsutveckling: magnus.knutsson@flerbostader.nu eller carl.strokirch@granitor.se

Fokusgrupp Kommunikation: ameli.rosenqvist.green@hyllie.com

Allmänna frågor: info@hyllie.com eller jesper.larsson@hyllie.com

Ordförande i Hyllie Citysamverkan: linda.persson@malmoarenahotel.com

Varmt välkomna till oss på Hyllie Citysamverkan!

PS. Hyllie.com kommer fortsatt att vara en av våra plattformar för kommunikation, siten ska dock förnyas och uppdateras. Detta arbete kommer att ta ett tag och under denna tid så kommer inte mycket att hända på siten. Vi ber er att ha tålamod. På återseende!