En viktig pusselbit i det framtida Hyllie är skolan - givetvis för familjer med barn i behov av förskole- och skolplatser, men också för företagen som väljer att etablera sig där. Och att skolan är internationell är avgörande.

- Till exempel Ikea ska etablera sitt globala huvudkontor här, och de är i behov av platser i ett sådant program. I princip alla företag som vill etablera sig tittar på om det finns plats för deras anställdas barn.
Det internationella programmet innebär att läroplanen ser likadan ut i hela världen, vilket gör att en flytt från en världsdel till en annan blir smidig.

Måste för att locka internationella företag

- Idag finns ingen komplett internationell skola inom Malmö stads regi, och det är något vi behöver om vi ska locka hit internationella företag, säger Matt McShane.

Hyllies läge med korta resor till Malmö centrum, Lund och Köpenhamns flygplats gör området till en naturlig plats att placera en internationell skola på. 
Tillsammans med Hyllies framtida internationella grundskola, och redan befintliga Malmö Borgarskola och Söderkulla International School, blir det internationella utbudet komplett.

- Söderkullaskolan och Borgarskolan blir en del i Malmö stads internationella skola. Vi siktar inte på en konkurrenssituation mellan skolorna, utan på att utnyttja kompetensen som redan finns här. Borgarskolan är en av de bästa internationella skolorna i världen, förklarar Matt McShane.

Grogrund för integration
Dessutom satsar man extra på en internationell profil, genom att låta det internationella genomsyra även den svenska grundskolan. Matt McShane tänker sig internationella utbyten, fler språkval och samarbeten med internationellt präglade företag.

- Skolorna i Hyllie ska bli så attraktiva att det blir ett mål för barn över hela Malmö att söka sig dit, säger Matt McShane.

Hans vision är att den internationella prägeln även ska skapa grogrund för elever med annan bakgrund än den svenska, och bidra till en väl fungerande integration.
- I Malmö finns många bakgrunder och språk, och tanken är att ta till sig det. Genom en internationell profil som har en högre igenkänning, skulle många kunna känna sig mer hemma och göra bättre ifrån sig.

Börjar som kandidatskola
För att bli godkänd som internationell skola med IB-program måste skolan först vara kandidatskola i minst ett par år. Malmö stad har ansökt om att Hyllies skolor blir kandidatskolor för IB-programmet, och väntar svar under hösten. Till exempel Söderkulla International School är en kandidatskola.