- Hyllie tillhör en av regionens större utbyggnadsområden med en tillväxtpotential för cirka 10 000 arbetsplatser och vi känner ett starkt gensvar från kontorsmarknadens aktörer då allt fler väljer att satsa här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllie i Malmö stad.

Arenagatan blir adressen till det nya kontorsprojektet. Det ska sammanbyggas med det befintliga P-huset Hyllie som har plats för 1 400 bilar och 1 000 cyklar i ett läge nära Stationstorget med nedgång till tågperrongen. Den som tar sig härifrån eller hit har en restid med tåg på 12 minuter från Kastrup, 3 minuter från Malmö city och 27 minuter från centralstationen i Köpenhamn. Och med sin tillgänglighet blir Hyllies attraktionskraft allt tydligare. Runt torget ökar arbetsplatserna med verksamheter som väljer att flytta hit i takt med att nya kontorsytor skapas. Men Byggfirman Otto Magnusson AB var en av de aktörer som tidigt upptäckte Hyllie.

- Vårt engagemang i området är stort och brett. Vi har medverkat som både byggentreprenör och byggserviceföretag sedan starten av Hyllies utbyggnad och är fortfarande aktiva i flera projekt. Nu ställer vi oss även själva i centrum och uppför en kontorsbyggnad som redan idag är uthyrd till 40 procent, säger Ulf Magnusson, vd på Byggfirman Otto Magnusson AB.

Projektnamnet Isblocket är valt för att beskriva byggnadens yttre gestaltning som samspelar med P-husets fasad och volym. En kylig, glasad monolit vars former knäcker och bildar ett sammanhållet uttryck för de båda husen. Byggstarten för kontorshuset beräknas ske i september med ett färdigställande vid årsskiftet 2015/2016.

I dagsläget planeras över 5 000 kontorsplatser i centrumområdet. Närmast i tid färdigställs Skanskas kontorshus Klipporna under 2014. Och till hösten byggstartar tre kontorsprojekt, där det ena uppförs av NCC Property Development vid MalmöMässan, det andra av Midroc Property Development vid hörnet av Hyllie allé och Arenagatan och det tredje bredvid, där Byggfirman Otto Magnusson AB uppför Isblocket.

Läs mer om kontorsprojektet Isblocket