Malmö ska kunna erbjuda en högkvalitativ internationell skolgång för barn från grundskola till gymnasium. Den målsättningen ska bli verklighet i höst när IB-programmet (International Baccalaureate) flyttar från Söderkulla till Pildammsskolan och utvidgas. Under namnet Malmö International School kommer verksamheten inom några år att flytta in i egna lokaler som ska byggas i Hyllies nya centrumområde, vilket kommunstyrelsen beslutade om idag.
Skolan ska etablera ett nära samarbete med det befintliga IB-gymnasiet på Borgarskolan.

Värdefull satsning för IKEA
- Vi är ju enormt glada för den här satsningen, säger Janne Lindbom på IKEA som är i färd med att flytta verksamhet till Malmö från kontoren i Helsingborg och Ängelholm.
Den nya arbets- och mötesplatsen i Hyllie kommer att innehålla flera IKEA-bolag och globala stabsfunktioner.
I arbetsstyrkan finns svenska familjer som återvänder efter tjänstgöring utomlands, familjer som ska åka iväg på uppdrag utomlands, eller utländsk personal som kommer hit för att jobba och bo under några år.
Majoriteten har familj.

"Gör det lättare att attrahera ny personal"
- Det finns ett behov av en internationell skola. Det här underlättar flytten från Helsingborg och gör det lättare för oss att attrahera ny personal, säger Janne Lindbom.
- Det finns en internationell skola i Helsingborg och under vissa perioder har 200 av dem haft IKEA-anknytning.