Malmö stad, E.ON och VA SYD har tillsammans utarbetat inriktning, ambitioner och gemensamma målsättningar för Hyllie. Genom tätt samarbete och högt satta mål ska ambitionerna infrias.
- Hyllie blir inte bara pilotprojekt utan även en föregångare och som spjutspets inom energiområdet kommer besökare från hela världen att lockas hit, säger Katarina Pelin.

Hela energisamhället håller på att förändras och anpassas efter långsiktig hållbarhet.
Malmö och Hyllie kommer vara ett område där vi testar våra kunskaper. Vi kommer engagera oss med all kunskap och kompetens vi har, både inom energi, transport och avfall, berättade Anders Olsson, vice VD, E.ON Sverige vid presskonferensen som hölls i Hyllie Infocenter.
På plats tillsammans med representanter från Malmö stad och VA SYD undertecknades klimatkontraktet. Även Anders Ledskog, förbundsdirektör VA SYD, tror att just samverkan och samarbetet blir nyckeln till framgång:
- Vi är ett miljöföretag och det var självklart för oss att vara med i detta projekt.

Ekologisk hållbarhet
Malmö stad har högt satta miljömål, något som framgår av miljöprogrammet för 2009-2010. Här är tidsperspektivet avgörande.
- För att nå de mål vi har måste vi redan i dag topprestera och vara i den absoluta framkanten gällande bostadssektorn. Malmö är en modern stad där vi vill utveckla ett samhälle som vi moraliskt och mänskligt kan stå för, säger Anders Rubin, kommunalråd för Boende och infrastruktur inom Malmö stad.  
- En social och ekonomisk hållbarhet hör ihop med ekologisk hållbarhet.

Byggaktörer uppmanas ansluta sig
Energi baserad på förnybara energikällor och förutsättningar för lokal produktion i byggnader. Framöver kommer fastighetsägare och byggaktörer ges möjlighet att ansluta sig till klimatkontraktet genom tilläggskontrakt.

Läs hela kontraktet (PDF, 4,2MB)