Amanda Haux, pedagog på Kretseum, inleder med att väcka tankar kring hur vi använder våra naturresurser och hur vår konsumtion påverkar miljön och framtiden.

- Vi har alla ett ansvar för att skapa en hållbar framtid. Här vill vi visa att det behövs kunskap och engagemang för en hållbar stadsutveckling. Kunskap om hur staden fungerar idag och att man som enskild människa är en viktig faktor för att få en hållbar stad.
- Vi vill även visa utvecklingsmöjligheter som finns/krävs och hur olika verksamheter som EON, Malmö Stad, Sysav och VA SYD samarbetar för en hållbar stadsutveckling.

Dagens val är framtiden
Ett femtontal personer i alla åldrar tar den här eftermiddagen åt sig av intryck och fakta på Kretseum. I biografen med en 280-graders filmduk, får besökarna se två alternativa framtidsscenarier. Vilken av de två världarna vi ska leva i i framtiden, bestämmer vi själva genom att göra aktiva val.
Efter filmen har flera tankar väckts och besökarna får möjlighet att på egen hand lära sig mer genom de interaktiva skärmarna eller en match i sopig bajsbasket. Hur har vi arbetat med avfallshantering genom historien? Var ska den använda topsen kastas?
9-åriga Måns Westemar väljer rätt på första försöket - en tops hör definitivt inte hemma i toaletten utan räknas som restavfall.
- Jag har lärt att mig att vi själva kan bestämma om vi ska bo i den gråa världen eller den med blommor och sol där man mest cyklar, säger Måns efter den ganska omtumlande upplevelsen i biosalongen. Och så vet jag att det kostar mycket el att använda datorer och lampor och att ha disco med 30 personer.

Lära över generationsgränserna
Ungdomarna från ett boende för ensamkommande flyktingbarn har också de fått nya intryck och ny kunskap.
- Jag vet mycket mer om vatten och miljö nu, säger en flicka medan hon knappar sig fram på en av de interaktiva skärmarna. Vi måste göra mer för miljön, konstaterar hon klokt.
Margareta Corselli och Roberto Mancinelli skulle ha kommit till Krestseum med barnbarnen, men de fick förhinder. Men de vuxna går från Kretseum med kunskap och inspiration att föra vidare till en yngre generation.
- Jag tycker om att göra saker med barnbarnen och vi har mycket att lära av varandra, säger Margareta Corselli som gärna tar med den yngre generationen på aktiviteter. Kretseum verkade intressant och vi tog chansen att få lära oss mer. Filmen väckte absolut många tankar kring vilken framtid vi lämnar över till våra barn och att vi alla har ett gemensamt ansvar för miljön.

Att arbeta med vatten
Kretseum är i vanliga fall öppet för skolelever i Malmö, från årskurs 6. Det öppna huset den 22 mars var ett sätt att uppmärksamma Världsvattendagen och visa vikten av ett helhetsgrepp kring frågan om vad vi gör med vårt vatten.
- Vi uppmärksammar Världsvattendagen på flera sätt, berättar Nina Steiner, kommunikatör på VA SYD. Förutom guidade turer här har vi intervjuat några av våra medarbetare om deras vardag och varför de valt att jobba med vatten. Vi vill berätta - både internt och externt - hur deras jobb gör skillnad för miljön. På VA SYD finns otroligt många yrken representerade, det är långt fler än ingenjörerna som arbetar med vatten, här finns både miljösamordnare, ekonomer och spolbilsförare.
- Faller den här dagen väl ut kan det bli fler tillfällen för allmänheten att uppleva Kretseum, avslutar Nina Steiner. 

FAKTA
Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet som vänder sig till skolelever från årskurs 6 i Malmö. Kretseum kretslopp- och kunskapscentrum är navet i verksamheten och ligger i Hyllie vattenpark.
Kretseum invigdes i januari 2015. EON, Malmö Stad och Sysav är samarbetspartners.
På http://vasyd.se kan du läsa intervjuer med medarbetare som arbetar med vatten på VA SYD.