Läget är fantastiskt bra. Malmös nya mässa kommer att placeras i Hyllie centrum, norr om Malmö Arena och söder om Annetorpsvägen. Citytunnelns station i Hyllie bildar ett viktigt nav för regionen och fordonstrafik tar sig enkelt till mässområdet från E6:an och Inre ringvägen. Närheten till Köpenhamn och Kastrup är också en positiv förutsättning för satsningen i Hyllie. Dessutom möjliggör närheten till arenan framtida samarbeten kring events, utställningar och konferenser.

Midroc har låtit fyra arkitekter utforma förslag till gestaltning. Två arkitekter har valts ut av Midroc, Malmö stad och easyFairs för vidare bearbetning. Deras förslag har detaljstuderats och en vinnare har utsetts. De presenterade också idéer för en tänkt utökning av mässområdet ut över Annetorpsvägen. Dorte Mandrup Arkitekter från Köpenhamn och Erik Guidice Architects från Paris utgick båda från idén att en mässhall inte behöver se ut som en traditionell anläggning - det blev Erik Guidice Architects som fick förtroendet.

Mässhallen är 17 000 kvm stor, inklusive lagerlokaler för mässverksamhet. Hallen får multifunktioner, d v s den kan utnyttjas för flera olika ändamål utöver mässor och konferenser. Sportaktiviteter i form av handboll, volleyboll och tennis blir möjliga och flyttbara läktare, liknande de i Malmö Arena, kommer att finnas i mässhallen. Inom området planeras också för bostäder samt lokaler för kontor, handel och service.

Den internationella mässarrangören easyFairs kommer att driva verksamheten. Huvudkontoret finns i Bryssel och företagets inriktning är fackmässor. Utöver de egna arrangemangen räknar de med intresse från mässarrangörer av konsumentmässor i Hyllie.

Så snart detaljplan och bygglov är klara startar byggandet. Själva mässhallen planeras stå klar under våren 2011 då den första mässan ska genomföras. Därefter kan det ta ytterligare cirka ett halvår innan den första etappen är helt klar. En eventuell utökning över Annetorpsleden planeras i en senare etapp.

Karin Skiöld
karin.skiöld@midroc.se