Bakom undersökningen står Malmö stad och bostadsaktörerna i det nya Hyllie. I samband med sälj- och byggstarten av områdets bostäder har cirka 2000 hushåll deltagit i undersökningen. Syftet med den är att ta reda på vad man definierar som en bättre stad och ett bättre liv, kopplat till boendet.

Resultatet visar att kunskapen om och attityden till Hyllies utbyggnad är god. Nästan 8 av 10 känner till den. Och av dessa är 6 positivt inställda till det som sker i området. Däremot är det bara drygt hälften som anser att Hyllie har en unik position i regionen, och en majoritet anser att det finns andra likvärdiga områden i Malmö när det gäller boendemiljön.

Framtiden lovar mer

- Jag förstår att Malmöborna greppar nutiden bättre och utgår från det som finns i området nu. Men vi som planerat Hyllies utveckling under flera år står mer i framtiden och ser utbyggnaden i ett vidare perspektiv, säger Magnus Alfredsson som är projektledare för Hyllies utbyggnad i Malmö stad.

Ett bra boende kopplat till en bättre stad och ett bättre liv, enligt de tillfrågade Malmöborna, utgörs främst av trygghet, följt av bra gång- och cykelvägar och närhet till bra kollektivtrafik. Man vill även att det ska vara grönt och lummigt där man bor och nära till naturen. Och här har det nya Hyllie redan många rätt, även om området är långt ifrån färdigbyggt.
Vad gäller själva bostaden är bra planlösning och god fastighetsskötsel viktigast. Balkong och en hyresvärd med gott rykte hade också betydelse.

Boendemiljö i hög klass

Över hälften av malmöborna från undersökningen tror att Hyllie kommer att erbjuda boende och boendemiljö i hög klass och att området kommer att bli attraktivt att leva och bo i.

Men samtidigt anses Hyllie bara leva upp till fyra av de 15 mest avgörande faktorerna vid valet av bostadsområde när 2 500 bostäder står färdiga 2015. Och av de Malmöbor som planerar att flytta inom staden inom de närmaste fem åren ser bara en av fem Hyllie som ett alternativ.

Inställningen är inte så konstig om man tänker på att Hyllie än så länge saknar populära faktorer som citykänsla och ett centralt läge med närhet till arbete och vänner för de tillfrågade.

- Det är omöjligt att bygga en citykänsla i en stadskärna som precis slagit rot, förklarar Petra Amsbeck, projektledare i Malmö stad för bostadsetappen i Hyllie allé (cirka 1 700 bostäder).

- Det är istället förutsättningarna för en sådan som nu skapas genom en grön och tät stadsbebyggelse, där både hyresrätter och bostadsrätter blandat med verksamheter, skolor och torg inom kort ska växa fram, säger hon.

Klimartsmarthet ökar intresset

Magnus Alfredsson är inte heller oroad av Malmöbornas försiktiga attityd till det nya Hyllie:

- Nu har vi ett resultat att utgå ifrån. Tillsammans med bostadsbyggarna, har vi ett viktigt arbete framför oss. Vi måste visa och kommunicera framtidens boende i en attraktiv ny del av Malmö. Med de unika förutsättningar som Hyllie har och med den planering som nu sker, där Hyllie ska bli Öresundsregionens mest klimatsmarta stadsdel, kommer intresset för att bo i Hyllie öka.

Och framtiden ser ljus ut - statistiskt sett planerar 3 av 10 hushåll i Malmö att flytta inom staden de närmaste fem åren. Det motsvarar ca 46 000 av Malmös hushåll, beräknat på 2008 års boendestatistik.

- Om 20 procent av dessa kan tänka sig Hyllie som bostadsområde har vi redan 9 200 hushåll att räkna med. Det motsvarar ungefär lika många bostäder som planeras då Hyllie centrum är fullt utbyggt, summerar Magnus Alfredsson.

 

Här kan du ladda ner hela rapporten.