- Det finns ett stort intresse för Hyllie hos investerare, och det med rätta, menar Magnus Skiöld, vd för Midroc Property Development.

Hyllie har ett unikt kommunikationsläge och är Malmös nya hållbara och lite kaxiga stadsdel. Mässanläggningen har bidragit till det med både arkitektur och miljösatsningar i världsklass. Malmös nya mässanläggning uppfördes på rekordtid efter nära samarbete mellan Midroc och Malmö stad.

- Verksamheten har visat sig få en stor betydelse för Malmös evenemangs- och besöksnäring, säger Magnus Skiöld.

Närheten till Malmö Arena innbär möjligheter till samverkan kring olika typer av arrangemang, som t ex Eurovision Song Contest 2013 då alla artistlogerna och ett presscentrum för 3 000 journalister förlades till MalmöMässan.

- Det är mycket glädjande att vi nu förvärvar "MalmöMässan" som är en modern fastighet med en bra hyresgäst i Malmös mest expansiva område. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi om att växa vår fastighetsportfölj i storstäder och tillväxtregioner, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.

Midroc och Kungsleden AB (publ) har tecknat två avtal som innebär överlåtelse av bolagen Malmö Expo Center AB och Midroc PB Del D AB. Malmö Expo Center är innehavare av tomträtten Malmö Mässhallen 1 och tillträde sker i november 2014. Fastigheten säljs med underliggande fastighetsvärde på 255 miljoner kronor. Midroc PB Del D AB kommer att uppföra ett parkeringshus med 362 platser och en butikslokal på ca 300 kvm och tillträde kommer ske under våren 2016. Fastigheten säljs med underliggande fastighetsvärde på 64,5 miljoner kronor.

Widehov Konsult och Catella Corporate Finance har varit säljarens rådgivare i affären.

Fakta Mässanläggning
21 000 kvm (BTA) stor mässanläggning, kongressavdelning med upp till 2 550 platser, två restauranger samt kontorsytor. Färdigställdes 2012.

Fastighetens energiåtgång: 30 kWh/kvm och år. Miljöåtgärder, exempel: akvifäranläggning för utvinning av värme och kyla, 17 000 kvm stort sedumtak, behovsstyrning av ventilation och kyla samt av motorer och pumpar

Hyresgäst: Artexis Nordic som marknadsför verksamheten under namnet MalmöMässan

Byggherre: Malmö Expo Center AB. Arkitekt: Eric Giudice Architects

Läs mer:
MalmöMässan
Midroc Property Development
Kungsleden