Nya Hyllie fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel. Ikano Bostad är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas i det nya Hyllie.

Men till skillnad från Ikanos nuvarande hyres- och bostadsrättshus i Hyllie projekteras det nu för bostäder för äldre.

- Det är en häftig plats att få vara med och bidra till, säger Olle Ingman, fastighetschef på Ikano Bostad och fortsätter:

- En spännande plats vid badhuset, med en planerad förskola och det lilla torget på framsidan med potential för publik verksamhet.

Här vill Ikano Bostad skapa ett nav som inte bara möter Malmös behov av fler äldreboenden, utan även bidra till att fler arbetstillfällen skapas.

Liv och rörelse
80 vårdlägenheter för äldre med särskilda behov planeras jämte ett 50-tal trygghetslägenheter. I kvarteret ges också utrymme för kontor och om Ikano Bostad får råda, en för Hyllieborna efterlängtad vårdcentral.

- Förr byggde man vårdboenden långt ute på en åker på landet. Vi tänker annorlunda. Äldre ska kunna bo där det händer saker, mitt i den täta staden där det är liv och rörelse, konstaterar Olle Ingman.

Hyllies goda kommunikationer gör det lätt för såväl anhöriga att besöka sina äldre, som för vårdgivaren att attrahera rätt medarbetare. Ett vårdboende är en verksamhet som är bemannad 24 timmar om dygnet, vilket i sin tur skapar en konstant rörlighet av människor som bidrar till ökad trygghet till hela kvarteret.

Delade ytor
Just den sociala hållbarheten är ett rättesnöre för det nya området "Söder om badhuset". I Ikano Bostads nya byggprojekt finns en långsiktig plan för att bidra till ökad samhällsnytta. Ett äldrecentrum i miniatyr, som kommer att gränsa till en kommande förskola med fina synergieffekter - liv på gården som stimulerar, förskolans luciatåg på avdelningarna och eventuell högläsning för de små av friskare äldre.

Lägg till en framtid som kommer att handla mycket om delningsekonomi, med större krav på delade ytor för områdets olika aktörer.

- Det är precis det här som samhället behöver mer av. Att vi inkluderar, inte exkluderar, konstaterar Olle Ingman.

Lokala arbetstillfällen
Ikanos äldrecentrum beräknas stå inflyttningsklart i slutet av år 2021. Olle Ingman, med flera års förflutet hos MKB, ser projektet som ett sätt att läka ihop det gamla och nya Malmö.

- Det är tufft att rekrytera bra medarbetare och då blir platsen viktig. Holma och Kroksbäck är fullt av duktiga människor som vill mer. Ett sådant här äldrecentrum kommer att skapa massor av tillfällen att hitta en framtida arbetsgivare för de som bor i närområdet, säger Olle Ingman.

Tre fraser om projektet?
- Morgondagens äldreboende. Nya och gamla Malmö. Hållbart - i så många olika perspektiv.

 

Fakta / Söder om badhuset
• Området ligger i mötet mellan stora mötesplatser som Hylliebadet och Malmömässan, men också i skärningen mellan Hyllierankans prunkande odlingslotter i öster och den skogsliknande Engelska parken i väster.

• Ett stenkast norrut ligger den välrenommerade skateparken, som planeras att få sällskap av fler aktivitetsmöjligheter.

• Söder om badhuset avgränsas av skyddande högre bostadshus i norr och väster och får en intim karaktär där innanför, med småskalig bebyggelse och smalare gränder.

• Centralt i området placeras en förskola för 120 barn, med en uteyta som ger grönska och luft åt hela området.

• I det sydvästra hörnet ges plats för kontorsbyggrätter. Inom området planeras för ett parkeringshus eller garage under mark som täcker en del av områdets parkeringsbehov.

Uttalat fokus: Social hållbarhet

Byggrätter: Cirka 350 bostäder samt kontor och parkering/garage.