Text Lisa Appelqvist

Stadsdelen fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös hållbaraste stadsdel.

Familjeföretaget Nevsten Fastighets AB i Malmö har redan en hyresrättsfastighet mittemot den nya Hyllievångsskolan. Ett längre stenkast därifrån, på andra sidan den blivande Hyllie stadsdelspark, har byggherren nu fått sin andra markanvisning, "Söder om Klipporna".

- Vi hade ganska klart för oss hur och var vi ville bygga, konstaterar Gunnar Nevsten som redan inför markanvisningstävlingen kunde visa upp detaljerade ritningar för projektet.

"Vi älskar tegel"
Arkitektbyrån Krook & Tjäder har tagit fasta på byggmästarens visioner.

- Vi bygger så som vi vet att de blivande hyresgästerna efterfrågar. Stora balkonger, ljusa lägenheter med stora fönster, öppen planlösning med bra kvalitet inne. Det är grundläggande, oavsett var vi bygger, berättar Gunnar Nevsten.

Liksom att fastigheterna ska vara energisnåla med bra inomhusklimat och hållbara material.

­- Vi älskar tegel. Tegel är ju ett material som är underhållsfritt och lika vackert efter 50 eller 100 år som när det är nytt. Det kommer att bli mycket tegel här, fortsätter Gunnar Nevsten.

Park och utsikt mot Öresund
Hyresfastigheten på sex våningar, med en handfull etagelägenheter upp på det sjunde loftplanet och sammanlagt 46 hyresrätter, går under arbetsnamnet Parkhuset. En mindre park anläggs nämligen i anslutning till huset som har utsikt väster ut mot Öresund.

- Och vi skapar lite av en kvarterskänsla genom att höja upp entréplanen. Hyresgästerna i bottenvåningen kommer att få fina förhöjda uteplatser mot parken.

Nevsten Fastighets AB kommer även att uppföra stadsradhus vid gården som ingår i markanvisningen. Men dessa har ännu inte tagit form på ritbordet.

- Vi har redan i dag stadsradhus vid Sagas gränd i Hyllie och kommer att göra något liknande här, i två etage med egen entré.

Långsiktigt byggmästartänk
Gunnar Nevsten beskriver familjeföretagets affärsidé, att bygga hyresrätter för att själva behålla och förvalta fastigheterna, under lång tid.

- Vi ser på det väldigt långsiktigt, en bra byggnad med bra material men framför allt trevliga och fina lägenheter.

- Vi bygger med byggmästartänk. Vi vill bygga vackra hus och vi vill vara stolta över våra hus.

Med nuvarande bestånd av hyresrätter i stadsdelen, och med de nya som nu ska växa fram "söder om Klipporna", så har Hyllie blivit byggherrens största område för nybyggnation.

- Till skillnad från till exempel Västra hamnen så fanns i princip allt här på plats från början - kommunikationer, service, butiker. Vi har valt att ha vårt kontor här i Hyllie. Vi tycker det är praktiskt.

Ert tävlingsbidrag till markanvisningarna var verkligen platspecifikt. Varför valde ni "söder om Klipporna"?
- Framför allt för läget, att det blir fri utsikt väster ut mot Öresund. Och att det ansluter till Bunkeflo kyrka med byn där. Det tycker vi är fint.

Nevsten Fastighets AB räknar med byggstart för Parkhuset och stadsradhusen under första kvartalet 2019, med inflyttning kring årskiftet 2020-2021.

Tre ledord om bygget?
- Byggmästartänk. Hållbart. Vackert.

 

Fakta/ Söder om Klipporna

• Strax söder om Hyllie station med sitt pulserande stadsrum sträcker Söder om Klipporna ut sig med fem kringbyggda kvarter söderut.

• Med lugna innergårdar ges goda förutsättningar för riklig grönska, medan den stadsmässiga Hyllie boulevard längs kvarterens östra sida bjuder på stadslivets bästa sidor.

• Söder om Klipporna innehåller fem blandade kvarter med bostäder och kontor samt en mindre park i nordväst och ett parkeringshus i väster.

• Närmast öster om Hyllie boulevard planeras en högstadieskola med kulturhus och därefter kommer Hyllie stadsdelspark att breda ut sig som en stor grön lunga.

• Väster om Skrivaregatan kommer grundskolan Malmö International School att ta plats med rymlig skolgård och längre söderut planeras en förskola för 160 barn med gott om lekytor.

• Kontrasten mellan det storskaliga och det intima kännetecknar bostadskvarteren i Söder om Klipporna med stora möjligheter till variation i bostadsbyggnationen.

• Goda solförhållanden på gårdarna, smala gränder för trygg tillgänglighet och närhet till lek och återhämtning i parkmiljö ger förutsättningar för ett attraktivt boende i ett stationsnära läge.

• Atmosfären i området präglas av närheten till den internationella skolan.

Uttalat fokus: Utveckling av områdets internationella prägel.

Byggrätter: Cirka 200 bostäder och ett parkeringshus.