Text Rebecca Tencic

Grattis till markbiten!
- Tackar. Det känns väldigt spännande. Jag var med och byggde i Malmö redan 2005 när jag fick första marktilldelningen i Västra hamnen, så det här är ju egentligen en fortsättning på vad jag har gjort i 15 år. Utmaningen är att applicera olika tekniker så att man verkligen ser att "det här är ett solkvarter", säger Gunnar Nordfeldt, VD och grundare av Nordfeldts Fastighets AB.

Nordfeldts är en ny aktör på marknaden men Gunnar själv har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Det var när han gick i pension 2013 som han började bygga upp det egna bolaget.

- Och det har ju gått ganska bra hittills, konstaterar han.

Arkitekt med vurm för solenergi
Det är inte första gången Nordfeldts bygger i Hyllie. I november 2016 stod fastigheten Embla 2 med 60 klimatsmarta lägenheter redo för inflyttning.

När markanvisningsprogrammet för Hyllie 2017 kom ut var det självklart för Gunnar Nordfeldt att ansöka om mark i Solkvarteret. Han har intresserat sig för solenergi allt sedan han gick på universitetet. 

- Jag är arkitekt i botten och mitt examensarbete var ett av Sveriges första lågenergihus med solpaneler.

En målsättning med den nya hyresfastigheten är att komma ned ytterligare i energiförbrukning. Projektet är fortfarande i planeringsfasen, bygglovet förväntas vara redo att lämnas in i september.

Framkanten av samhällets utveckling
Nordfeldts utför just nu ett antal olika studier, bland annat för att kunna ta beslut om hur man ska arbeta med bogemenskap. En möjlighet som fastighetsbolaget undersöker är om man kan bygga glasverandor att använda som sociala rum.

Varför väljer ni att fortsätta satsa i Hyllie?
- Hyllie är ju lite speciellt. Öresundsregionen är den tätast befolkade delen av Norden med fyra miljoner invånare. Arbetstillfällena i den här regionen är naturligtvis mycket större med ett utbyte av arbetskraft tack vare bron och den snabba järnvägen. Det är jättespännande att få vara med i framkanten av samhällets utveckling i en så stor tätort.

Malmö har hårdaste kraven
Nordfeldts utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, och Gunnar har sedan tidigare erfarenhet av att bygga i andra delar av Sverige. Men att bygga i Malmö är speciellt, upplever han.

­- Malmö ställer de hårdaste kraven på oss fastighetsutvecklare och det tycker vi är spännande, för då måste man skärpa sig och anstränga sig för att uppfylla dem.

Tre ledord om era bostäder i Solkvarteren?
- Solarkitektur, lågenergihus och social hållbarhet.

 

Fakta/Solkvarteren

• Solkvarteren har de bästa förutsättningar för solenergi i alla former med en inramning av grönska på olika sätt. Här skapas en modern boendemiljö som utforskar solenergins möjligheter såväl tekniskt som utformningsmässigt.

• Solkvarteren innehåller bostadskvarter i fem till sex våningar med skyddade innergårdar. I mitten av Solkvarteren är en förskola för 140 barn placerad med en stor utelekyta.

• I kvarteret i öster mot Pildammsvägen planeras ett parkeringshus kombinerat med kontorsbyggrätter mot Hyllie vattenparksgata.

• Tygelsjöstigen löper genom Solkvarteren och ger såväl kulturhistorisk som ekologisk karaktär åt området.

• Solkvarteren ligger bara några hundra meter från Hyllie station samtidigt som de gränsar till Dagvattenparken, som kommer att få en spännande utformning med platser för rekreation och upplevelser.

Uttalat fokus: Solenergilösningar

Byggrätter: Cirka 250-300 bostäder samt parkeringshus.

Nya Hyllie fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel. Nordfelts Fastighets AB är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas i det nya Hyllie. Vi presenterar de nya byggprojekten här på hyllie.com