Text Rebecca Tencic

- Vi planerar för ett vårdboende, men fastigheten ska även innehålla bostadsrätter eller hyresrätter. Det kan också bli seniorboende eller trygghetsboende, säger Daniel Ryman, affärsutvecklare på Skanska Projektutveckling Kommersiellt.

Projektet är ett samarbete mellan olika enheter på Skanska. Tillsammans går de under namnet One Skanska. Daniel Ryman berättar om fördelarna med att arbeta tillsammans:

­- I One Skanska har vi en bredd av kompetenser. Dels när det gäller bostadsutveckling i form av bostadsrätter och hyresrätter och dels kommersiella inslag som vårdboenden eller lokaler för service. Vi har ett väldigt bra erbjudande när vi jobbar ihop.

En levande stadsdel - dygnet runt
Det här är första gången Skanska bygger bostäder i Hyllie, men byggbolaget har en nära relation till stadsdelen. Sedan 2014 har Skanska sitt huvudkontor i det egna kontorsprojektet Klipporna, ett iögonfallande kontorshus i närheten av Hyllie Station. Daniel Ryman ser bostäder som ett naturligt nästa steg i Hyllies utveckling:

- Nu ska det bli liv och rörelse här i Hyllie. Kulturen, shoppingen och arbetsplatserna som finns här är jättebra, men det behövs att folk stannar kvar dygnet runt för att området ska bli riktigt levande. 

Ekologisk och social hållbarhet i fokus
Vilka funktioner fastigheten i Solkvarteren ska innehålla är fortfarande för tidigt att säga. Daniel Ryman beskriver tidiga planer på ett vårdboende för äldre, bostadsrätter eller hyresrätter och en lokal som ska stötta de boendes vardag och berika kvarteret.

- Det kommer att vara ekologiskt hållbart så klart, och vi ska arbeta med solenergi. Men vi vill också att det ska vara socialt hållbart. Bland annat undersöker vi våra möjligheter att samarbeta med Arbetsförmedlingen eller något annat företag som arbetar för att fler människor ska komma in på arbetsmarknaden. 

Tillfälliga ockupanter
Skanska siktar på byggstart under 2019, men innan första spadtaget kan tas behöver de nuvarande ockupanterna av marken omplaceras: 

- Det har påträffats vattensalamander just där vi har fått vår tilldelning, och de ska flytta våren 2019, säger Daniel Ryman.

­- När man anlägger dagvattenparken i området kommer det bli en jättebra miljö för dem. Tanken är att de ska leva och frodas där.

Tre ledord om bygget?
- Hållbart, varierat och en levande bebyggelse.

 

Fakta/Solkvarteren

• Solkvarteren har de bästa förutsättningar för solenergi i alla former med en inramning av grönska på olika sätt. Här skapas en modern boendemiljö som utforskar solenergins möjligheter såväl tekniskt som utformningsmässigt.

• Solkvarteren innehåller bostadskvarter i fem till sex våningar med skyddade innergårdar. I mitten av Solkvarteren är en förskola för 140 barn placerad med en stor utelekyta.

• I kvarteret i öster mot Pildammsvägen planeras ett parkeringshus kombinerat med kontorsbyggrätter mot Hyllie vattenparksgata.

• Tygelsjöstigen löper genom Solkvarteren och ger såväl kulturhistorisk som ekologisk karaktär åt området.

• Solkvarteren ligger bara några hundra meter från Hyllie station samtidigt som de gränsar till Dagvattenparken, som kommer att få en spännande utformning med platser för rekreation och upplevelser.

Uttalat fokus: Solenergilösningar

Byggrätter: Cirka 250-300 bostäder samt parkeringshus.

Nya Hyllie fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel. Nordfelts Fastighets AB är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas i det nya Hyllie. Vi presenterar de nya byggprojekten här på hyllie.com