Text Lisa Appelqvist

Stadsdelen fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös hållbaraste stadsdel.

Riksbyggen är en av 16 byggherrar som nu kan börja projektera vidare på sitt tävlingsbidrag. Planen är bostadsrätter fördelade på 50 lägenheter samt åtta till tio "town houses", mindre grändhus på höjden, allt i området kallat "Söder om Klipporna".

Grattis! Hur känns det?
- Jättebra! Hyllie har ju blivit lite av vårt område, konstaterar projektchefen Peter Skantz.

Sedan två och ett halvt år har Riksbyggen sitt Malmökontor i stadsdelen. Här finns redan ett hyresrättsprojekt med 71 lägenheter klara för inflyttning nu till sommaren. Därutöver ska Brf Cortado, bostadsrättsprojektet med 78 lägenheter varav åtta så kallade grändhus eller "town house", stå inflyttningsklara om cirka ett år.

Medan bygglovsansökan för Brf Navet, med 87 bostadsrätter varav tio grändhus och säljstart i september, precis har lämnats in.

Internationell prägel
Och nu är alltså ytterligare en markanvisning i hamn. Ett kvarter söder om kontorskomplexet Klipporna, strax väster om det som ska bli Hyllies stora gröna lunga, stadsdelsparken.

- Vi har inte hunnit rita klart ännu, men planen är att vi ska vidareutveckla det som vi har planerat och byggt för Navet och Cortado, säger Peter Skantz.

En målgruppsanalys för det nya kvarteret är precis gjord, med fokus på ensam- eller parhushåll fördelat på ettor och tvåor, medan de populära grändhusen med fyra rum och planerad takterrass riktar sig till barnfamiljer.

Området "Söder om Klipporna" ska dessutom ha en uttalad internationell prägel.

- Vi tittar på den internationella biten med mer naturliga träffpunkter, som gör att boendet fortsätter även utanför lägenheten. Gemensamhetslokaler med bibliotek, en vinterträdgård eller orangeri inbyggt i huset, cykelverkstad ...

Mera folkliv
Hyllies högt satta normer för klimatsmart hållbarhet kommer också att genomsyra kvarteret, bland annat genom Riksbyggens spjutspetsprojekt med mobilitetsåtgärder:

- Vi gör allt för att man inte ska behöva ha bil. Med gott om cykelparkeringsmöjligheter och gratis medlemskap i bilpooler och cykelpooler, som även kommer att ha lådcyklar på el.

Planerad byggstart för det nya kvarteret är hösten 2019, med inflyttning kring 2021.

Varför satsar så pass i just Hyllie?
- Vi tror jättemycket på Hyllie. Vi är själva här varje dag och det är väldigt lätt att ta sig hit.

Peter Skantz räknar upp de goda resvägarna med citytunneln, bussar och cykelbanor till Malmö - och till hela världen med Kastrups flygplats endast tolv tågminuter bort.

- Det ser väldigt bra ut. I dag flyttar det hit jättemycket folk vilket ger mer folkliv på kvällarna. Det gör det ännu mer populärt att bo här.

Tre ledord om Riksbyggens bostäder söder om Klipporna?
- Internationellt, hållbart och sociala funktioner.


Fakta/ Söder om Klipporna

• Strax söder om Hyllie station med sitt pulserande stadsrum sträcker Söder om Klipporna ut sig med fem kringbyggda kvarter söderut.

• Med lugna innergårdar ges goda förutsättningar för riklig grönska, medan den stadsmässiga Hyllie boulevard längs kvarterens östra sida bjuder på stadslivets bästa sidor.

• Söder om Klipporna innehåller fem blandade kvarter med bostäder och kontor samt en mindre park i nordväst och ett parkeringshus i väster.

• Närmast öster om Hyllie boulevard planeras en högstadieskola med kulturhus och därefter kommer Hyllie stadsdelspark att breda ut sig som en stor grön lunga.

• Väster om Skrivaregatan kommer grundskolan Malmö International School att ta plats med rymlig skolgård och längre söderut planeras en förskola för 160 barn med gott om lekytor.

• Kontrasten mellan det storskaliga och det intima kännetecknar bostadskvarteren i Söder om Klipporna med stora möjligheter till variation i bostadsbyggnationen.

• Goda solförhållanden på gårdarna, smala gränder för trygg tillgänglighet och närhet till lek och återhämtning i parkmiljö ger förutsättningar för ett attraktivt boende i ett stationsnära läge.

• Atmosfären i området präglas av närheten till den internationella skolan.

 Uttalat fokus: Utveckling av områdets internationella prägel.

Byggrätter: Cirka 200 bostäder och ett parkeringshus.