Text Lisa Appelqvist / foto Urszula Striner

 Stadsdelen fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel.

Den uttalade visionen om social hållbarhet i det nya Hyllieområdet "Söder om badhuset", passade byggherren och bostadsbolaget Trianon som hand i handske. Att läka ihop det gamla och nya Malmö är avgörande för stadens utveckling.

- Och den här tomten har en unik förmåga att faktiskt bli den här bryggan över, konstaterar Anna Heide, affärsutvecklingschef vid Trianon.

Överkomliga hyror
Det är just i mellanrummen, som den mellan Kroksbäck/Holma och Hyllie, som Malmös segregation kan överbryggas - genom att skapa möjlighet till bostadskarriär för fler.

- Vi minskar gapet med överkomliga hyror, så att även de som inte tjänar en massa pengar kan ha råd med nyproduktion, utvecklar Anna Heide Trianons vision.
I den visionen, för hyresrättsprojektet med cirka 80-90 lägenheter, ingår även att skapa ett modernt och framtida sätt att leva och bo.

Delningsekonomi
Med Hyllies unika transportmöjligheter och gemensamma bil- och cykelpooler kan hushållens totala utgifter minskas. Främjandet av delningsekonomi och möjligheten till odlingslotter skapar även en social gemenskap mellan grannar.  

- Just delningsekonomin kommer att vara en bärare av samhällsutvecklingen framöver. Om man kan låna en lådcykel när det är dags för att storhandla, och inte behöver en egen bil, så kan man lägga pengarna på annat. På sådana sätt kan den totala levnadskostnaden för hushållen minimeras, summerar Anna Heide.

Ökad rörlighet och kvarboende
Ett stort steg för utveckling och förändring är att den fysiska livsmiljön tillåter det. Planen för "Söder om badhuset" är att skapa ett trevligt område med blandad bebyggelse, bäddat för stor social samverkan och en högre grad av kvarboende, som i sin tur skapar trygghet och större delaktighet. Både för sin egen och andras boendemiljö, konstaterar Anna Heide.

Samtidigt ger möjligheten till bostadskarriär att rörligheten in i ett område ökar.

- Och då får vi fler förebilder i grannskapet. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för skolgång och motivation och gör att vi i högre grad kan riva de barriärer som finns i dag, konstaterar Anna Heide.

Grön närmiljö
Den starka odlingsprofilen i området i stort kommer även att genomsyra det som nu kommer att bli Trianons första hyresrättsprojekt i Hyllie, med en rejäl satsning på grön närmiljö.

- Man ska kunna leva mitt i staden och ändå känna att man har nära till naturen, säger Anna Heide.

Tre fraser om hyresrättsprojektet?
- Hållbart och modernt boende på alla sätt.
- Öka efterfrågan av nyproduktion från en bredare målgrupp.
- Delningsekonomi.

 

Fakta / Söder om badhuset
• Området ligger i mötet mellan stora mötesplatser som Hylliebadet och Malmömässan, men också i skärningen mellan Hyllierankans prunkande odlingslotter i öster och den skogsliknande Engelska parken i väster.

• Ett stenkast norrut ligger den välrenommerade skateparken, som planeras att få sällskap av fler aktivitetsmöjligheter.

• Söder om badhuset avgränsas av skyddande högre bostadshus i norr och väster och får en intim karaktär där innanför, med småskalig bebyggelse och smalare gränder.

• Centralt i området placeras en förskola för 120 barn, med en uteyta som ger grönska och luft åt hela området.

• I det sydvästra hörnet ges plats för kontorsbyggrätter. Inom området planeras för ett parkeringshus eller garage under mark som täcker en del av områdets parkeringsbehov.

Uttalat fokus: Social hållbarhet

Byggrätter: Cirka 350 bostäder samt kontor och parkering/garage.