Text Rebecca Tencic

Grattis till marktilldelningsvinsten! Hur känns det?
- Det är väldigt roligt. Det var många tävlande så det känns hedersamt att få vara en av de som blev utvalda, säger Karl Stenson som är affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling AB.

Aktören har fått sin marktilldelning i Solkvarteren, ett område som ska präglas av moderna boendemiljöer med nytänkande solenergilösningar.

- Vi vill arbeta med integrerade solceller som smälter in i byggnadens arkitektur och samtidigt titta på möjligheter till odling. Det är viktigt att ta tillvara på den högklassiga åkermarken även om man förtätar och urbaniserar det här området.

Del av helhet än isolerat projekt
Wästbygg gick in i projektet med ett öppet sinne. De är fortfarande i ett tidigt stadie av skissande. I en byggherredialog tillsammans med de andra aktörerna i Solkvarteren utvecklas idéer som får påverka deras bygge.

- Vi vill gärna se oss som en del av hela Solkvarteren snarare än att vi bara tittar isolerat på vårt projekt. Då kan vi hitta gemensamma lösningar som gynnar utvecklingen av området.

Varför vill ni vara med och satsa i Hyllie?
- En av de starkaste anledningarna är att man i Hyllie satsar mycket på hållbar byggnation och det är något som ligger Wästbygg varmt om hjärtat. Vi vill vara en samhällsaktör som bygger för nästa generation och tar ansvar. Därför kändes det naturligt att vi skulle vara med i Hyllie.

- Vi har försökt ta oss in i Hyllie länge så det är väldigt roligt att vi får vara med och får chansen att visa vad vi kan, med tanke på att Hyllie har blivit en form av hållbarhetsfönster för grön stadsutveckling.

Grön profil och god arkitektur
Karl Stenson delar med sig av Wästbyggs tidiga visioner för fastigheten.

- Vi vill att det ska vara en tydlig grön profil och solceller ska vara en naturlig del av arkitekturen. God arkitektur med moderna tekniska lösningar integrerade.

- Målgruppen vi har sett framför oss är framför allt karriärister, familjebildare och singelhushåll. Vi tänker oss även att projektet attraherar miljömedvetna personer som kan vara intresserade av ett grönt område oavsett var det ligger.

När är ni redo för byggstart?
- Tanken är att vi ska gå ut med lägenheterna till försäljning under 2019. Om de mottas väl på marknaden så hoppas vi kunna byggstarta i slutet på nästa år.

Har du tre ledord om bygget?
- Den goda jorden, god arkitektur och hållbarhet.

 

Fakta/Solkvarteren
• Solkvarteren har de bästa förutsättningar för solenergi i alla former med en inramning av grönska på olika sätt. Här skapas en modern boendemiljö som utforskar solenergins möjligheter såväl tekniskt som utformningsmässigt.

• Solkvarteren innehåller bostadskvarter i fem till sex våningar med skyddade innergårdar. I mitten av Solkvarteren är en förskola för 140 barn placerad med en stor utelekyta.

• I kvarteret i öster mot Pildammsvägen planeras ett parkeringshus kombinerat med kontorsbyggrätter mot Hyllie vattenparksgata.

• Tygelsjöstigen löper genom Solkvarteren och ger såväl kulturhistorisk som ekologisk karaktär åt området.

• Solkvarteren ligger bara några hundra meter från Hyllie station samtidigt som de gränsar till Dagvattenparken, som kommer att få en spännande utformning med platser för rekreation och upplevelser.

Uttalat fokus: Solenergilösningar

Byggrätter: Cirka 250-300 bostäder samt parkeringshus.

Nya Hyllie fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel. Wästbygg Projektutveckling AB är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas i det nya Hyllie. Vi presenterar de nya byggprojekten här på hyllie.com