Text Rebecca Tencic

- Det är inte så vanligt att man bygger som vi gör i dag. Det byggs oftast hus där man har butiker och verksamheter på de första två våningarna och bostäder ovanpå, men vår målsättning är att bygga ett hus med utrymmen som över tid kan användas till olika saker, säger Magnus Knutsson.

Han är en av grundarna till Fler Bostäder i Sverige AB och har snart 25 års erfarenhet inom både kommersiell projektutveckling och bostadsutveckling.

Varför är det smart att bygga som er?
- Sannolikheten att vi gör rätt är högre om vi bygger något som passar för olika ändamål, än om vi gör en skräddarsydd lösning för ett behov som finns just nu. Hållbarhet är otroligt viktigt, och vi tror att alla ting som är flexibla och kan möta olika krav i framtiden är hållbara.

Magnus Knutsson fortsätter:

- Vi bygger grejer som ska stå i många hundra år. Klart det kan vara fräckt att bygga ett tidsdokument som visar framtida generationer hur ett modernt hus kunde se ut på 2010-talet, men vi vill ju hellre skapa ett hus som följer med sin tid. 

Internationella värden som skapar trivsel
Fler Bostäder i Sverige AB startade sin verksamhet 2016 och det här blir deras första byggprojekt i Hyllie. För Magnus Knutsson var det självklart att söka markanvisning i området Söder om Klipporna. 

- Vi har varit intresserade av Hyllie sedan tidigare och Söder om Klipporna är ett spännande utvecklingsområde. Den idé vi har passade bäst där.

Området ska byggas för en internationell prägel. Vad betyder det för dig?
- Vi har tagit exempel från andra delar av världen och funderat på vad det är som utmärker en internationell plats. Som att det är ett myller av människor som trivs med att röra sig på gatorna, att det finns ett stort utbud av service i kvarteret och att man uppehåller sig där.

- Att det är en blandning av folk som bor och har verksamheter i området. Det är alla de värdena vi ska försöka skapa där.

Ett pilotprojekt i tidigt stadie
För Magnus Knutsson är det viktigt att grundarbetet får ta den tid det behöver. Det är många tankar och idéer som behöver bearbetas innan man tar några beslut om hur huset ska se ut. Det är ofta så Fler Bostäder i Sverige AB arbetar - både med hybridhus och mer traditionella bostadsprojekt.

- Det här är ett pilotprojekt som förhoppningsvis ska bilda normen för våra framtida hybridhus. Under hösten och våren kommer vi att definiera vår projektidé och därefter projektera färdigt så att vi kan söka bygglov i början på 2020.

Byggstart planeras till hösten 2020.

 

Fakta / Söder om Klipporna
• Strax söder om Hyllie station med sitt pulserande stadsrum sträcker Söder om Klipporna ut sig med fem kringbyggda kvarter söderut.

• Med lugna innergårdar ges goda förutsättningar för riklig grönska, medan den stadsmässiga Hyllie boulevard längs kvarterens östra sida bjuder på stadslivets bästa sidor.

• Söder om Klipporna innehåller fem blandade kvarter med bostäder och kontor samt en mindre park i nordväst och ett parkeringshus i väster.

• Närmast öster om Hyllie boulevard planeras en högstadieskola med kulturhus och därefter kommer Hyllie stadsdelspark att breda ut sig som en stor grön lunga.

• Väster om Skrivaregatan kommer grundskolan Malmö International School att ta plats med rymlig skolgård och längre söderut planeras en förskola för 160 barn med gott om lekytor.

• Kontrasten mellan det storskaliga och det intima kännetecknar bostadskvarteren i Söder om Klipporna med stora möjligheter till variation i bostadsbyggnationen.

• Goda solförhållanden på gårdarna, smala gränder för trygg tillgänglighet och närhet till lek och återhämtning i parkmiljö ger förutsättningar för ett attraktivt boende i ett stationsnära läge.

• Atmosfären i området präglas av närheten till den internationella skolan.

Uttalat fokus: Utveckling av områdets internationella prägel.

Byggrätter: Cirka 200 bostäder och ett parkeringshus.

 

Nya Hyllie fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel. JM är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas i det nya Hyllie. Vi presenterar de nya byggprojekten här på hyllie.com