Text Lisa Appelqvist

JM:s första bostadshus i Hyllie var också ett av de första längs Hyllie Boulevard. Tre år efter inflytt och fyra Hylliefastigheter senare, har bostadsbolaget fått klartecken för ett nytt projekt. Den här gången i det nya området Söder om badhuset.

 Vad lockar med platsen?
- Social hållbarhet är ju temat för Söder om badhuset och från och med 2018 har JM en ny produkt - "Smarta kvadrat" - där vi vill skapa prisvärda, funktionella bostadsrätter för nya målgrupper, berättar Carl-Gustaf Fritz, affärsutvecklare för JM Region Syd.

"Smarta kvadrat" innebär yteffektiva bostadsrätter, laddade med nytänk och smarta lösningar, som byggherren vill etablera i staden. Söder om badhuset är perfekt.

- Vi vill kunna erbjuda bostadsrätter till en lägre kostnad. "Smarta kvadrat" passar bra när det kommer till social hållbarhet, konstaterar Carl-Gustaf Fritz.

Delaktighet i detaljplanen
En billigare lägenhet betyder inte att man tullar på kvaliteten. "Smarta kvadrat" har samma höga miljökrav som JM:s övriga bostadsbestånd som alla byggas med Svanen-märkning.

- Vi har en väldigt tydlig idé om vad som är ett produktionsvänligt hus. Men här lägger vi fokus på just yteffektiviteten, bostadsrätter på ett till fyra rum och kök, på mellan 35-75 kvadratmeter, konstaterar Carl-Gustaf Fritz.

Detta i ett punkthus med tio våningar om ungefär 45 bostadsrätter - är tanken.

För det är just det. Detaljplanen är inte klar för det nya området som ska knyta ihop Hyllie med Holma och Kroksbäck.

- Det är bland annat det som är så bra med Söder om badhuset. Det finns ingen färdig detaljplan utan den växer fram i dialog mellan byggherrarna och Malmö stad, så att alla aktörer kan vara med och utforma området tillsammans, med god produktionsekonomi och flexibilitet.

Väg in på bostadsmarknaden
JM:s första "Smarta kvadrat"-hus börjar byggas runtom i Sverige under 2019. Söder om badhuset beräknas få en av de första fastigheterna.

Behövs det verkligen en ny produkt som "Smarta kvadrat"?
- JM vill vara med i den dagsaktuella diskussionen kring bostäder och i dag finns det ett för stort bostadsutbud som är likadant, som vänder sig till samma målgrupper. Vi vill nå nya målgrupper - ensamstående som ska kunna komma in på bostadsrättsmarknaden, familjer som behöver en ytsnål fyra till ett bra pris.

Hur ser JM:s vision ut för Söder om badhuset?
- När det kommer till social hållbarhet så är bostadsrätter en förträfflig form. Det egna ägandet för med sig mycket positivt, i och med den typen av samvaro som skapas mellan grannarna. Och Söder om badhuset är ett jätteviktigt projekt, det är en brygga mellan det gamla och nya Malmö som kommer att byggas här.

Bygga vidare och sprida en god idé
JM är en av de största byggarna i Hyllie och har varit aktiva i området kontinuerligt i fem års tid.

- Vi ser att Hyllie är populärt och blir bra, och då är det viktigt att ta steget över Annetorpsvägen och bygga vidare på den idén, konstaterar Carl-Gustaf Fritz.

Han berättar att kön av fastighetsbolag som ville bygga i Hyllie inte var inte så lång i början. JM inledde byggandet av den första fastigheten vid Hyllie Boulevard kring 2012-2013.

- Det var en rätt stor risk då. Men sedan har området bekräftat i alla ändar. Ett stationsnära läge med god service. De positiva tankarna och potentialen i området har besannats. Och om ett projekt går bra så fortsätter man givetvis. Förhoppningen är att det sipprar över mellan nya och gamla Malmö, säger Carl-Gustaf Fritz.

Byggstarten för JM:s "Smarta kvadrat"-hus Söder om badhuset är planerad till årsskiftet 2019-2020. Inflyttning cirka 1, 5 år efter byggstart.

Tre ledord för det nya projektet?
- Prisvärt, funktionellt och smart.

 

Fakta/JM i Hyllie

• Hyllie Boulevard, bostadsrätter klart 2015.

• Hyllie Allé, bostadsrätter klart 2017.

• Hyllie Gränd 1, bostadsrätter inflyttning hösten 2018.

• Hyllie Gränd 2, säljstart hösten 2018.

• Seniorgården (en del av JM-koncernen) Hyllie Söderläge, bostadsrätter för seniorer, byggstart årsskiftet 2018-2019.

• Hyllie Söder om badhuset/Smarta kvadrat, byggstart årskiftet 2019-2020.

 

Fakta / Söder om badhuset

• Området ligger i mötet mellan stora mötesplatser som Hylliebadet och Malmömässan, men också i skärningen mellan Hyllierankans prunkande odlingslotter i öster och den skogsliknande Engelska parken i väster.

• Ett stenkast norrut ligger den välrenommerade skateparken, som planeras att få sällskap av fler aktivitetsmöjligheter.

• Söder om badhuset avgränsas av skyddande högre bostadshus i norr och väster och får en intim karaktär där innanför, med småskalig bebyggelse och smalare gränder.

• Centralt i området placeras en förskola för 120 barn, med en uteyta som ger grönska och luft åt hela området.

• I det sydvästra hörnet ges plats för kontorsbyggrätter. Inom området planeras för ett parkeringshus eller garage under mark som täcker en del av områdets parkeringsbehov.

Uttalat fokus: Social hållbarhet

Byggrätter: Cirka 350 bostäder samt kontor och parkering/garage.

 

Nya Hyllie fyller tio år och i höstas utlystes en tävling för de första nya byggprojekten på lika lång tid. 16 markanvisningar fördelade på tre nya områden i Malmös mest hållbara stadsdel. JM är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas i det nya Hyllie. Vi presenterar de nya byggprojekten här på hyllie.com