Text Rebecca Tencic

Serneke är en av 16 byggherrar som har fått klartecken att gå in i nästa utvecklingsfas av det nya Hyllie, i markanvisningen Solkvarteren där samtliga byggherrar kommer att ha solceller på taken.

Linda Ericsson är projektutvecklare på Serneke. Planen för projektet är att bygga Sveriges "häftigaste hållbarhetshus". Så småningom hoppas hon att hela Solkvarteren ska bli en spjutspets för hållbar stadsutveckling.

- Vår vision är att folk ska kunna komma på studiebesök från hela världen, titta på olika solcellslösningar och vad de faktiskt ger till staden.

 

Kaxigt hus för vardag och gemenskap
Serneke som byggbolag vill tänka utanför boxen och hitta nya lösningar för ett bättre samhälle, inte bara för ett bostadshus utan för hela området och stadsdelen. Där ser de affären.

- Vi brukar säga att vi är den nya generationen - byggbranschens Apple, konstaterar hon.

Tillsammans med E.ON planerar Serneke flera olika funktioner som de boende kan ha nytta av.

- Vi jobbar mycket med mobilitetslösningar för barnfamiljer. Elscootrar, lådcyklar på el och elbilspool - bekvämligheter för att en barnfamilj ska kunna få ihop sitt vardagspussel.

-Det är många företag i Hyllie som växer, samtidigt som det är svårt för anställda att hitta bostäder i Malmö. Därför tittar vi på mindre, men yteffektiva lägenheter för en yngre målgrupp.

- Och vi har givetvis en ambition att bygga vackra hus - men också lite kaxiga, tillägger Linda Ericsson.

 

Utmaningar för Hyllie
Att samarbeta med elbolaget E.ON för att skapa framtidens hus är en perfekt kombination.

- Vi får en ökad efterfrågan på el men vi har en begränsad tillgång. Hur ska Malmö klara av att möta behoven? Vi ser oss som en samhällsbyggare och vill ta vårt ansvar för att hitta lösningar.

Men Linda Ericsson ser även att Serneke och de andra byggherrarna i Solkvarteren har en viktig utmaning när de planerar själva området.

- Vi behöver skapa värme. Jag kan känna att det är lite kallt och storskaligt ibland, funderar hon och fortsätter:

- Så hur skapar vi värme mot gatan? Hur får vi till mer av det gröna? Jag tror att det är jätteviktigt att vi byggherrar jobbar med de bitarna för att få ihop en levande stadsdel i slutänden.

- Hyllie är spännande för att det är så stationsnära, och så nära natur och hav. Och med tanke på hur mycket som händer i stadsdelen nu så tror jag att vi kommer att se ett helt annat Hyllie om några år.

Har du tre ledord om bygget?
- Jag skulle vilja säga "Bli miljökämpe. Bo i Hyllie. I Solkvarteren".

Säljstart planeras till januari 2019.

 

Fakta/Solkvarteren
• Solkvarteren har de bästa förutsättningar för solenergi i alla former med en inramning av grönska på olika sätt. Här skapas en modern boendemiljö som utforskar solenergins möjligheter såväl tekniskt som utformningsmässigt.

• Solkvarteren innehåller bostadskvarter i fem till sex våningar med skyddade innergårdar. I mitten av Solkvarteren är en förskola för 140 barn placerad med en stor utelekyta.

• I kvarteret i öster mot Pildammsvägen planeras ett parkeringshus kombinerat med kontorsbyggrätter mot Hyllie vattenparksgata.

• Tygelsjöstigen löper genom Solkvarteren och ger såväl kulturhistorisk som ekologisk karaktär åt området.

• Solkvarteren ligger bara några hundra meter från Hyllie station samtidigt som de gränsar till Dagvattenparken, som kommer att få en spännande utformning med platser för rekreation och upplevelser.

Uttalat fokus: Solenergilösningar

Byggrätter: Cirka 250-300 bostäder samt parkeringshus.