"Världar av Liv" är en fotoutställning som ska inspirera och vägleda oss till att agera, då mänskligheten står inför en vändpunkt i vår historia och för jordens tillstånd. Utställningen bygger på det unika perspektivet av en inbördes kombination av nio planetära gränser: klimatförändringen, havsförsurningen, ozonet i stratosfären, de biogeokemiska faktorerna, den globala färskvattenanvändningen, förändringarna i markanvändning, förlusten av biologisk mångfald, kemiska föroreningar och aerosoler i atmosfären.

Vi kan och måste vända dessa nio kurvor i den globala miljöförändringen som driver oss mot katastrofala risker. Och vi måste göra det nu, under det som kan vara det mest avgörande årtiondet i mänsklighetens historia.

-Jag vill genom Mattias Klums fotografier, som tar dig till olika delar av världen och olika ekosystem, förmedla hans budskap om hållbarhet till en större publik. Fotografierna visar inte bara som Mattias Klum själv säger på jordens skönhet utan också dess skörhet. Utställningen tillsammans med föreläsningarna ger en större förståelse för klimatförändringarna och att allt hänger ihop - regionalt och globalt, säger arrangören Tuula Sjöholm i ett pressmeddelande.

Parallelt med utställningen hålls seminarier kring aktuella ämnen i hållbarhetsfrågor, däribland den 15 augusti då utställningen invigs officiellt med ett spännande seminarium med Mattias Klum.

Utställningen pågår den 1 augusti - 11 oktober och kommer att visas i Malmö Arenas foajéer.

Om utställningens öppethållande och seminarier
www.malmoarena.com

Biljetter till fotoutställning och seminarier bokas på
www.ticnet.se


OM MATTIAS KLUM
Mattias Klum, fotograf, filmare och föreläsare, har arbetat som frilansfotograf sedan 1986. Med rötter i Uppsala har han världen som arbetsplats. Mattias specialområde är att porträttera och tolka hotade miljöer, arter och kulturer. Han har därför ägnat över tjugo år åt att utforska bland annat Borneos unika flora och fauna. Mattias har skrivit 13 böcker och producerat ett flertal filmer som visats internationellt. Dessutom återfinns hans bilder och texter regelbundet i National Geographic Magazine och andra ledande tidskrifter. Under åren har han medverkat i och ställt ut sina foton i en rad utställningar runt om i världen. Mattias Klum är en internationellt uppskattad föreläsare och har genom åren mottagit ett stort antal utmärkelser.
www.mattiasklum.com