Ingen vill riskera att hamna utanför. Ingen vill befinna sig i periferin, varken i vänkretsen eller i staden. Städers periferi består ofta av trista ytterområden långt bort från den attraktiva kärnan. I ett sånt läge planeras och byggs Hyllie. I arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie, se www.malmo.se/sodrahyllie, har vi tagit tag i det problemet. Vår lösning består i att regissera mötet mellan Malmö och Söderslätt i Hyllie och skapa förutsättningar för en ny typ av stadsliv: ett "rurbant" liv. För att lyckas med det räcker det inte att bygga stad, vi måste även utveckla landskapet.

Läs mer i bloggen på Hållbar stad. Här presenterar Mikael Wallberg, Malmö stad, tankarna bakom den fördjupade översiktsplanen som är aktuell för södra Hyllie.

Föredrag av Mikael Wallberg om den fördjupade översiktsplanen från miniföreläsningsserien - Mer av Malmö - på YouTube.