Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

Just nu pågår arbetet med att gå igenom alla de förslag som har kommit in för markanvisningen Öster om mässan. Målet med området är att skapa bostäder där social hållbarhet står högt på agendan.

Av de 260 lägenheterna kommer hälften att vara så kallade Mallbo-lägenheter*, ett helt nytt koncept för hyresrätter med lägre hyror.

- Intresset från byggaktörerna som har lämnat in förslag är stort. Vi känner att vi kan hitta spännande samarbetspartners i det här projektet, säger Magdalena Hagbrand, projektledare, och blickar ut mot den ännu tomma tomten:

- Den här resan gör vi tillsammans.

Hyresbostäder för alla
De cirka 130 hyresrätterna som går under namnet Mallbo är en tydlig signal från kommunen: Det ska finnas nyproducerade hyresrätter som alla Malmöbor ska kunna bo i.

- Med Mallbo formar vi ett hållbart koncept där vi bygger för alla. Vi vill gärna se konkreta initiativ från byggaktörerna kring social hållbarhet och inte bara fyra väggar, säger Britt-Marie Fagerström, ansvarig för denna första Mallbo-satsning.

Hur kommer den sociala hållbarheten att märkas för dem som flyttar in i kvarteren?
- Det kommer såklart vara upp till de boende i framtiden, men till dess ska Malmö stad och byggaktörerna göra vad vi kan för att skapa rätt förutsättningar. Och vi dansar redan i takt, det kommer att bli ett spännande projekt, säger Britt-Marie Fagerström.

Ett grönt stråk nära storstadspuls
Förutom bostäder och kontor byggs också en förskola i området. Närmast mässan och fram till Hyllievångsvägen blir det ett grönområde som också ska kunna ta emot större mängder dagvatten. Med Kroksbäcksparken i norr och Vattenparken i söder skapas här ett grönt stråk, nära storstadspulsen i Hyllie.

Beslut om vilka byggherrar som får markanvisningarna fattas av tekniska nämnden i mars/april 2022. Planerad byggstart är satt till slutet av 2024.

Fotnot*: Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende. Lägenheterna kommer att ha en normhyra på max 1 400 kronor/ kvadratmeter och år.