- Människor rör sig för lite, därför tittar vi på vad man kan göra med allmänna platser för att stimulera rörelse mer, och det vi planerar i Hyllie är ett utmärkt exempel på vad man kan göra säger Eva Delshammar, landskapsarkitekt i Hyllieprojektet.

Precis vid Tygelsjöstigen, på båda sidor om Hyllie allé, har man planerat två små gröningar, den ena med lekplats och den andra med ett utomhusgyn, som blir klara under 2015.

- Gröningen söder om Hyllie allé blir en strålande plats för ett utegym, så det kommer vi också att anlägga under 2015. Där kommer att finnas träningsredskap av olika slag, och skyltar med förslag på övningar, berättar Eva Delshammar.

Många som frågat om gym
Hon berättar att frågor om såväl inomhusgym som utegym ofta kommer upp, både från byggherrar och blivande Hylliebor.

- Det är intressant som attraktion och ligger väldigt mycket i tiden. Utegymmets placering vid Tygelsjöstigen kommer i framtiden att bli extremt viktig, tror Eva Delshammar som redan idag noterar att platsen passeras av både joggare och hundägare.

- Möjligheten att röra sig är ju jätteviktig för människor.

Lekplatsen och utegymmet kommer att uppfattas som lite ensligt placerade till en början tror hon, men är ett måste för platsen.

Viktiga oaser
- Mer är på gång, och eftersom det blir mycket bygge framöver så är de små oaserna väldigt viktiga för de som ska leva här.

Därför satsar man även på tillfälliga åtgärder som kan ge platsen liv. Under 2015 kommer till exempel innovationsprojektet Stadbruk att ta plats i Hyllie, för odlingssugna boende i området och de som vill odla kommersiellt.

- Det är ett sätt att få in aktivitet i ett område som är byggarbetsplats och låta outnyttjad mark bli en mötesplats. Vi tänker oss att det till en början blir i ganska liten skala, i pallkragar till exempel, men idén är att så småningom pröva möjligheter för kommersiell odling i liten skala i urban miljö.

Joggingslinga med stad och natur
Men det tar inte slut där. Under diskussionerna på gatukontoret om vad man kan göra för att få aktivitet i Hyllie, kom en praktikant med förslaget att skapa Hylliemilen - en motionsslinga som utgår från utegymmet, och består av en stadsslinga på sex kilometer och en naturslinga på fem kilometer, som tillsammans utgör en mil då vissa delar av de två slingorna överlappar varandra. Med Hylliemilen får man en upplevelse av både det urbana och rurala miljöerna kring centrumområdet som byggs ut i södra Malmö.  

- Hylliemilen är kartlagd utifrån befintliga miljöer med varierad terräng. Nu ser vi över tillgängligheten för alla delar och räknar med att vara färdiga med en lösning under 2015.

Parkområden söderut
Integrerad med Hyllievångskolans skolgård kommer en park att anläggas. Tanken är att sudda ut gränsen mellan park och skolgård. Den som vill nyttja skolgården efter skoltid ska känna sig välkommen utan att hindras av något staket.

- Parken är inriktad på att skapa en pedagogisk natur med alla svenska trädsorter representerade som ett uteklassrum. Idén är att göra en bra skolmiljö där skolan, skolgården och parken ses som en helhet, säger Eva Delshammar.

I den kringliggande parken anläggs även en lekplats för lite mindre barn. Och längre söderut planeras i framtiden en större stadsdelspark i området. Men det dröjer ännu några år innan den är på plats.