Text Camilla Westemar & foto Malmö stad

Vid vårens första möte med Samsyn Hyllie, gruppen som består av områdets byggaktörer samt Malmö stad, lyftes flera pågående projekt upp.

Inte minst nystartade föreningen Hyllie Citysamverkan som bildades på alla hjärtans dag den 14 februari - med ett hjärta som klappar extra för Hyllie.

Christina Andréasson, sektionschef för Malmö stads exploateringsenhet, lyfte flera projekt som har kommit mer eller mindre långt:

Nya busshållplatser
Helt färdig är Skrivareparken i väster, alldeles söder om spåren. I maj blir det invigning med garanterad tulpanfrossa i den lilla oasen.

Arbetet i den betydligt större Hyllievångsparken fortsätter med markentreprenader för anläggningen söderut. "Pallarkojan" i trä blir parkens juvel, lämpligt placerad mitt bland alla fruktträd. Under året handlas också den nya temalekplatsen "Den hemliga staden" upp för att stå klar till sommaren 2023.  

En viktig infrastrukturförändring är förlängningen av Hyllie boulevard söderut, med anslutning till Pildammsvägen i sydost. Redan i slutet av maj öppnas vägen för bil, cykel och gående och i juni ska två busshållplatser öppnas på sträckan.

På gång i Hyllie
Men det är full aktivitet också i övriga delar av Hyllie:

• De första bostäderna i området Hyllieäng, söder om badhuset, står klara för inflyttning under året. Under sommaren byggstartar flera projekt i området som bland annat ska innehålla ytterligare bostäder, kontor och en förskola.

• Markanvisningsprocessen för området Öster om mässan pågår och beslut beräknas fattas i tekniska nämnden i april. Här ska bland annat de första så kallade Mallbo-lägenheterna byggas - nyproducerade hyreslägenheter med lägre hyra.

• I höst läggs sista handen vid Kroksbäcksparken, intill badhuset, med bland annat parkourbanor och rekreationsytor.

• I sydväst byggs nu Malmö international school som tar emot de första eleverna till höstterminsstarten 2024.

Marknadsundersökning
På uppdrag av Malmö stad genomför Ipsos just nu en marknadsundersökning i flera delar, där resultaten av den kvantitativa delen presenterades under mötet. Ett tusen Malmöbor har fått frågor om Hyllie och resultaten går att jämföra med undersökningen 2015.

Svaren visar att den positiva grundinställningen till Hyllie som helhet har sjunkit något. Stadsdelen ses som en framtidsorienterad, modern del av Malmö, men något mindre attraktiv att bo och leva i än man förväntat. Knappt en av fem ser Hyllie som ett troligt alternativ vid sökande av bostad, en andel som gradvis ökar. En vattendelare för Hyllie verkar vara synen på att ha nära till allt i Hyllie och att vara långt från centrum.

Mötes- och evenemangsplats
Erik Öster från Restart Hyllie berättade om projektet som drivs av Malmö stad och Event i Skåne med stöd av Tillväxtverket. Syftet med Restart Hyllie är att utveckla stadsdelen som hållbar mötes- och evenemangsplats som i dag består av mer än hotell, arena, mässa och shopping.

Behovet av ökad samverkan har varit tydligt och har svängt från att ha fokus på återstart efter pandemin, till att söka samverkan kring en hållbar utveckling för Hyllie som evenemangs- och mötesplats. Projektet slutredovisas till Tillväxtverket den 30 april samtidigt som en ansökan om en andra projektfas har lämnats in.

Hyllie Citysamverkan
Siktet inställt framåt har också nybildade föreningen Hyllie Citysamverkan. Målet är att skapa ett attraktivare Hyllie för såväl boende i Hyllie som övriga Malmöbor och verksamheter, och skapa liv mellan husen - bland annat genom aktiviteter och evenemang utomhus.

Vid Samsyn Hyllie-mötet förra året ställdes frågan "Det saknar jag mest i Hyllie?" och svaren ger föreningens inriktning: Fler mötesplatser, föreningsliv, kaffevagn på torget, kvarterskrog och den danska sammanfattningen "hygge".

Närmast på agendan för Hyllie Citysamverkan står att rekrytera projektledare samt att göra en översiktlig verksamhetsplan för de kommande tre åren.