Malmö har saknat en mässa. Och när det första spadtaget togs i maj 2011, var det många som i sitt stilla sinne undrade hur resultatet skulle bli med löftet om att öppna redan i februari 2012. Tidspress gynnar sällan ett bygge.
Ni är snabba som vinden, bevisade ni med bygget av Malmömässan. Hur känns det?

- Det känns bara bra, vi vill ju vara med så snart som möjligt i Hyllie, och inte fördröja någon process med byggena, utan vara med och starta upp när det finns möjligheter, säger Lars Brossing, Midroc Property Development.
Och tidsplanen höll. Därtill är den Nya Malmömässan med sina cirka 20 000 kvadratmeter ett unikt bygge, en av anledningarna är att det är en av få mässor som byggts för sitt ändamål, med välanpassade flexibla och användarvänliga lösningar: Bland annat kan den jättelika mässhallen på 14 500 kvadratmeter delas in i flera moduler anpassade efter mässarrangörernas och utställarnas behov. Och till exempel dam- och herrtoaletterna är byggda för att kunna justeras i både storlek och antal. Smarta fingertoppsläsare gör att man kan bestämma vilka personer som ska få tillträde till vilka utrymmen i lokalen.

Gigantiskt sedumtak
Men mässan är unika också därför att den är byggd efter Hyllies högt ställda hållbarhetskrav, i detta fall miljöcertifieringen Green Building, och bland annat har 17 000 kvadratmeter grönt sedumtak. Kort sagt, efter en rundtur och presentation av mässans finesser ter det sig nästintill omöjligt att man byggt den på bara nio månader.
- Det är en alltid en utmaning när man ska bygga snabbt, framförallt för att undvika de brister och fel som kan komma att uppstå när det är tidspress. Men vi koncentrerar oss alltid på att ha en kort beslutsväg och att vara snabba på att följa upp, säger Lars Brossing.

Mässan - milstolpe för Hyllie centrum
Malmömässans öppnande har betytt mycket för Hyllie. Plötsligt får skåningarna ständigt nya anledningar att vallfärda till Hyllie. Hem & Villa-mässan, Nya Skånemässan och i skrivande stund den gigantiska Tutankhamun-utställningen är några av publikmagneterna som hjälpt till att stärka Hyllies attraktionskraft.
Malmö stad såg potentialen, och vägen till att börja bygga gick i rasande fart - något byggherren är mycket nöjd med. Men även om kommunen banar väg, ligger det stora ansvaret på aktörens egna axlar, för att rätt ska bli rätt.
Hur bygger man så bra så snabbt?

- Genom att ha en dialog med brukaren av lokalen. Vi har jobbat fram detta med kunden för att få en bra användbarhet i anläggningen. Men det är inte unikt för mässan, utan vi hoppas kunna jobba så även med våra bostäder i framtiden, säger Lars Brossing och konstaterar att han är väldigt nöjd med resultatet, och så även kunden.
Bostäder ja - sådana blir det också i Hyllie, för Midroc Property Developments räkning. Förhoppningen är att komma igång med bostadsbyggandet i Hyllie under hösten 2013. På två tomter ska det byggas total 217 hyres- och bostadsrätter, såväl stadsradhus som en större mängd mindre lägenheter.
Enligt detaljplanen ska det bli 70 procent bostadsrätter och resten hyresrätter.
- Men vi ser nog att hyresrätternas andel ökar, med tanke på hur hyresmarknaden ser ut idag.

På barrikaderna med UngBo 12
Att det är svårt för unga att slå sig in på bostadsmarknaden har knappast undgått någon, allraminst Midroc Property Development. Därav engagemanget i Malmö stads projekt UngBo 12 - en kombination av tävling och utställning kring temat bostäder för och av unga, med syfta att lösa just ungas bostadsbrist: När man flyttar hemifrån har man sällan ekonomin för en bostadsrätt. Men att bygga nya hyresrätter som passar ungdomars ekonomi är inte heller helt lätt.
- Vi har upplåtit en del av vår ena tomt till arkitekttävlingen i UngBo 12, med syfte att  fokusera på hur det skulle gå att bygga billigare och bättre utan de hinder som finns idag. Som det är idag finns tillgänglighetskrav och andra myndighetskrav, vilket ökar ytorna i lägenheterna och gör dem onödigt dyra. Ett annat ingångsvärde är för vad vi får köpa tomterna för av kommunen, något som har en betydande konsekvens för priset i slutändan, för att inte tala om alla de övriga kraven på hur vi ska bygga, som utgör hinder på vägen, säger Lars Brossing och fortsätter:
- En viktig del med UngBo 12 är att belysa problemen som råder - varför det inte byggs. Därför hoppas vi på att kommunen och övriga myndigheter låter oss få utmana de kommunala förutsättningarna och myndighetskraven för att lyckas förverkliga de bostäder som tävlingarna i UngBo nu resulterat i. Vi har själva också ett "hemarbete" att göra genom att tänka nytt och se över den nivå som vi utrustar våra nyproducerade bostäder med som kanske är för hög i förhållande till de krav de unga ställer. Det finns en hel del besparingspotentialer i den lägenhetsutrustning/-standard som vi använder idag som skulle kunna gynna boendekostnaden.

Debatterade i Almedalen
Midroc Property Developments engagemang slutar inte här. I somras deltog byggherren tillsammans med UngBo 12 i att uppvakta och debattera bygga billigt-problematiken med bostadsministern under Almedalsveckan.
Och för Midroc Property Development är ungdomen framtiden även i Hyllie.
- Vi tror att de som kommer att bo i våra bostäder är främst förändringsbenägna yngre människor. Den största förtjänsten med Hyllie är tillgängligheten med Citytunneln och allt som händer här - mässor, konserter och shopping. Det är något som vi tror i hög grad attraherar den yngre generationen.

 

Hyllie.com sätter betyg på Midroc Property Development

Kaxighet: 10

Visionär: 10

Nätverksentreprenör: 10

Internationell: 5

Klimatsmart: 9

Midroc vågar - allt. Här handlar det om en kreativ och orädd utmanare som inte bara slänger ihop en vässad mässa på mindre än ett år, utan även tar tjuren vid hornen när det handlar om att bestrida dagens regler och krav som gör det svårt att bygga bra för framtidens behov. Engagemanget för de svaga - de bostadslösa unga - och viljan att skapa bättre förutsättningar för framtidens bostadsbyggande är stark. Att Midroc Property Development är en del av det framtida Hyllie är inte konstigt - snarare ett fall av hand i handske. 

 

Omvärldens röster om Midroc Property Development

Lasse Larsson, vd Malmömässan:
"Det Midroc framförallt har varit duktiga på i bygget av Malmömässan är att de är snabba i handläggning och dokumentering. När beslutet är fattat visade Midroc stor handlingskraft och bygget gick som på räls."

Helena Uesson, projektledare UngBo12:
"Midroc har varit en viktig samarbetspartner i UngBo 12. I projektets arkitekttävling visade de ett härligt engagemang i att, om möjligheten finns, förverkliga det vinnande förslaget på en specifik tomt i Hyllie någon gång i framtiden. Midroc vågar."

 Läs fler porträtt av Hyllies byggherrar