200 miljioner kronor investerar MKB i kvarteret Marknadsplatsen 3 i Hyllie. Det blir två huskroppar med 89 lägenheter totalt, och hyran blir i snitt 1650 kronor per kvadratmeter och år.
Som stor fastighetsägare och kommunägt bostadsbolag är MKB drivande genom att vara först ut med att bygga bostäder i Malmös största utbyggnadsområde Hyllie.

Pål Svensson, fastighetschef på MKB, ni är först ut i Hyllie - hur känns det?
- Det känns rätt att hyresrättsformen är först ut i Hyllie. Hyresrätten är bra för alla Malmöbor som vill testa platsen utan att behöva binda kapital i en bostadsrätt. MKB är en stor hyresvärd i angränsande Kroksbäck och Holma också, och nu får vi ytterligare ett argument att läka ihop det nya Hyllie med det gamla - nu har vi börjat på en bro, kan man säga.

MKB:s projekt kommer att utformas i enlighet med Malmö stads vision om nya Hyllie som Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel, vilket innebär högre krav än Boverkets byggregler avseende innemiljö, material och energi. Bland annat får det ena huset sedumtak och det andra en solenergianläggning.
Och nu har spaden alltså satts i marken för den officiella byggstarten. Det faktiska byggnadsarbetet beräknas komma igång våren 2012 och de nya bostäderna färdigställs etappvis från och med fjärde kvartalet 2013.

Ni är först ut som bostadsaktörer i Hyllie - blir ni först ut med inflyttning där också?
- Våra hyresgäster får ju flytta in successivt allt eftersom lägenheterna blir klara, men om allt går enligt planerna utan förseningar så bör de vara klara för inflyttning hösten 2013, säger Pål Svensson.

 

FAKTA: Marknadsplatsen 3
Kvarteret Marknadsplatsen 3 ligger i norra delen av Hyllie Boulevard och är det första kvarteret från norra infarten. Närmaste grannar är bland annat Malmö Arena och köpcentrat Emporia.
Byggnaden utgörs av två huskroppar i vinkel: en med sju våningar och en med tio våningar. Den lägre byggnaden är belägen utmed Hyllie Boulevard och vilar delvis på pelare som formar en bred arkad. Den högre byggnaden vänder sig mot norr och greppar om den lägre byggnaden och sluter kvarteret mot Emporia. Byggnaden mot Hyllie Boulevard får sedumtak för ökad grönyta och biologisk mångfald. Taken på byggnaden mot Annetorpsvägen får en solenergianläggning. I bottenplan finns tre lokaler.