Det är just i Hyllie som det internationella företaget med verksamhet i närmare tjugo länder framförallt satsar på att utveckla framtidens energiförsörjning. Och visionen är vacker. Enbart förnybara energikällor, smarta elnät och effektiva lösningar som gynnar såväl miljön som konsumenternas plånböcker.

- Hyllie är det projekt inom vårt koncept Sustainable city som har absolut högst dignitet för oss. Inte bara i Sverige, utan internationellt, säger Peder Berne, projektledare för E.ON Sustainable city.

Något som kanske inte är så konstigt - smarta nät har under flera år lyfts fram som en viktig lösning för energieffektivisering. Men det är först nu som tekniken kommit tillräckligt långt.

- Hyllie har rätt förutsättningar som plattform för hur framtidens energisystem kan fungera. Det är här vi vill testa ny teknik.

 

Boende med rent samvete

E.ONs devis att bygga det hållbara samhället beskriver väl ambitionen att ge framtidens Hylliebor ett rent samvete, genom att skapa infrastrukturen som kan leverera den klimatsmartaste av energiförsörjningar.

- Vi vill skapa en renare och effektivare energiproduktion, optimera distributionsleden och integrera konsumenten i energianvändningen. Kort och gott strävar vi efter energieffektivitet genom hela kedjan, säger Peder Berne.

En uppgift som är lättare sagd än gjord, och som kräver samverkan på alla nivåer. Inte bara med Malmö stad, utan framförallt med den nya stadsdelens många byggherrar - de, som Peder Berne anger både som E.ONs utmaning och Hyllies styrka.

- Det som gör Hyllie starkt är att vi har ett väletablerat samarbete mellan byggherrarna, Malmö stad, VA Syd och E.ON, med Siemens som leverantör av tekniska lösningar. Och det viktiga där är att vi fortsätter arbeta tillsammans och att alla bidrar och är villiga att delta, säger Peder Berne.

 

Vad är då E.ONs styrka för att bidra i Hyllie?

- Vi är en stor aktör med väldigt mycket kompetens inom bolaget. Vi har intressanta team med många olika experter.

Hur ser då framtiden ut rent konkret? Målet är att Hyllie ska förses med förnybar eller återvunnen energi till 2020 med en stor andel lokal produktion. Genom mätning och visualisering ska konsumenterna få kontroll över sin förbrukning, men de ska även vara producenter, och när det finns energi i överflöd ska den kunna slussas vidare till andra mottagare. Konsumenten ska också kunna ta en aktiv del i sin energiförbrukning, med elbilar som laddas och energi som lagras när tillgången på förnybar energi är störst.

- Byggherrarna har en väldigt viktig del i detta när det handlar just om integrationen mellan smarta system och fastigheterna. Vår utmaning är både att ta fram och testa tekniken, och att ta fram marknadsmodeller som är attraktiva för alla parter.

47 miljoner bidrar Energimyndigheten med till satsningen för att stötta utvecklingen av intelligenta lösningar för att styra och lagra energi. 

- Vi tar framtidens utmaningar på allvar. Och då vill vi ta reda på hur vi kan arbeta framåt, skapa nyttor i flera led och se vad som är samhällsnyttigt. Vi har en tydlig tro på hur framtidens energisystem kommer att vara 2030.

 

Hur är det att vara en del av det E.ON gör i Hyllie?

- Väldigt roligt och utmanande. Vi arbetar för något av betydelse, det gör mig stolt att vi lägger så mycket fokus och resurser på de här frågorna.

 

Hyllie.com sätter betyg på E.ON

Kaxighet: 6

Visionär: 10

Nätverksentreprenör: 9

Internationell: 8

Klimatsmart: 10

E.ON är en påläst visionär med mycket på fötterna. Kaxighet behövs inte riktigt när man tar en självklar roll. En riktig spindel i det smarta elnätets startgrop. Klimatsmart - förstås. Internationell - ja. Även om fokus ligger på Hyllie.

 

Så betraktas E.ON av omvärlden

• Kenneth Asp, Energimyndigheten:

"Som ett av Sveriges största energibolag har E.ON de förutsättningar som behövs för att driva och utveckla ett så stort och nydanande projekt om Smarta nät som Hyllie-projektet kommer att vara. E.ON har resurserna i organisationen, kompetensen hos personalen - det vill säga det som krävs för att driva ett mycket stort och innovativt demonstrationsprojekt som detta."

• Peter Klein, hushållskund och användare av E.ONs energieffektiviseringstjänst 100koll:

"Jag är väldigt nöjd med det jag kan få ut av tjänsten. Man är absolut vaksam på sin energiförbrukning, och den ger hela tiden en signal om att allt går rätt till. Sedan upplever jag servicenivån väldigt hög från E.ONs håll. Och jag tycker det är kul att E.ON är så framsynt, på ett roligt tekniskt sätt. De gör inte bara en rolig slogan utan något man faktiskt kan använda."

Läs fler porträtt av Hyllies byggherrar