JM bygger bostäder - bara bostäder.

- Bostäder är vårt enda ben, vår hjärtefråga ända upp på ledningsnivå, förklarar Johanna Rudnert.

- Och våra kunder är nöjda - det är kanske kaxigt att säga, men det har vi fått kvitto på när vi vunnit Prognoscentrets Nöjd kund-mätning under alla de fyra år som undersökningen gjorts.

Vad är det som gör era lägenheter så bra att bo i?

- Våra bostäder skiljer sig inte så mycket åt i våra olika projekt. Det vi bygger är rätt likt det vi redan har byggt - och det är en styrka för då kan vi hänvisa till befintliga projekt för blivande kunder att titta närmare på. Men det vi får höra handlar främst om att våra planlösningar är bra och genomtänkta.

- Vi bjuder dessutom alla som köper lägenhet i vårt projekt Hyllie Boulevard på 5 års medlemsavgift för bilpool. Detta gör att man har tillgång till bilar som står i området, men slipper de löpande kostnaderna som bilar medför. Det ger mer pengar över i plånboken samtidigt som man lever mer miljömässigt.

JM är tillsammans med Peab först ut med att säljstarta sina bostadsrätter i det nya Hyllie. Och flera av de 85 lägenheterna på Hyllie boulevard har redan fått framtida ägare (bland annat familjen Strandh).

- Vi är tre bostadsaktörer som bygger intill Emporia, och vi märker alla ett stort intresse för bostäderna.

Vilka är det som kommer att bo hos er?

- Det är en ganska varierad kundgrupp. De kommer främst från Malmö med omnejd, men vi har även långväga kunder. Åldersmässigt är det också stor spridning. Vi trodde först att läget på gräddhyllan i Hyllie och känslan av att vara först ut i detta spännande område skulle locka en yngre målgrupp, men det har visat sig att detta lockar alla ålderskategorier. Främst attraheras man av god kommunikation, närheten till kontinenten och stadskärnan bara några få minuters tågresa bort. Att bo granne med Emporia och ha Arenan, tågstationen och Mässan runt husknuten gör att man alltid har nära till service, underhållning och restauranger.

Hon konstaterar att få ställen är så etablerade när man flyttar till ett helt nybyggt område. Det är ovanligt att infrastruktur, arbetsplatser, service, restauranger, parker och grönområden redan är färdigt när bostäderna står klara för inflyttning. Malmö Stad har gjort ett bra jobb i Hyllie.

- Malmö Stad har verkligen tänkt annorlunda här, att bygga ett helt nytt område är en stor utmaning och det brukar vara svårt att visualisera det som komma skall. Men staden har förstått att det är viktigt att närmiljön är på plats och fungerande innan inflyttning, klart och genomtänkt.

Huset ligger mellan MKB:s och Peabs hus, mellan Arenan och Emporia, mitt i smeten.

- Vi har ju insett vi bygger på det absoluta A-läget i Hyllie. Allt finns runt husknuten - till och med Köpenhamn.

 

Samma känsla som Emporias takterass

Samtidigt finns lugn och ro med en grön och lummig innergård, som byggs ovanpå garaget, som är placerat på gatunivå. Alla sovrum och balkonger vetter hitåt, och den som har skapat innergården är samma landskapsarkitekter från Landskapsgruppen som har designat takparken ovanpå Emporia, med samma känsla.

- Den kommer att bli en grön lugn oas, som kontrast till pulsen på gatan utanför. Och Landskapsgruppen har lyckats jättebra med grönskan. Det blir höga gröna träd som kommer att se häftiga ut mot Emporias svarta vägg. Där kommer att finnas grillplats och gräsytor, och växtlighet i olika höjder. Jag tror att det kommer att bli en ganska mysig innergård.

 

Hållbart - en självklarhet

Hyllie centrums hållbara ambition med klimatkontraktet är inget konstigt för JM.

- Vi bygger alltid klimatsmart, så för oss var det inte jättestorskillnad. Vi vill ju att det vi bygger ska vara hållbart.

Vad tror du att Hyllie har för utmaningar?

- Jag tror att man har känt att en flytt till Hyllie innebär att man flyttar från staden ut på en åker, vilket varit en barriär. Men nu börjar man inse att all tänkbar service och handel finns i direkt närhet till bostaden och att man samtidigt har och grönska, parker, ridhus och badhus runt om. Det är ju inte långt till något samtidigt som det går oerhört smidigt att komma till Malmös stadskärna på bara några minuter. Jag tror dessutom att många tycker att det är häftigt att det är ett helt nytt område som andas framtid och hållbarhet. De flesta har en åsikt om Hyllie, och många tycker att det är häftigt.

Förutom de 85 bostadsrätterna på Hyllie boulevard så har JM ytterligare projekt i Hyllie med sina dotterbolag SBC Bo och Seniorgården.

 

RÖSTER FRÅN OMVÄRLDEN

David Nihl, Landskapsgruppen:

"Vi upplever JM som en seriös beställare. Projekten vi haft tillsammans har varit spännande och vi har alltid haft goda och täta dialoger under projektens gång. Att arbeta med boendemiljöer är en kul förmån men det innebär också ett stort gemensamt ansvar att skapa en vacker och funktionell miljö - något vi tillsammans brukar lyckas med.  JM tillskriver den yttre miljön ett stort värde vilket visar sig i ett tydligt engagemang vid gestaltningsprocessen. Landskapsfrågorna får stort utrymme och parallellen yttre miljö och boendets totala värde upplevs som en vedertagen arbetsmetodik."

 

Vlade Naumkovski, Arkitekt MSA på Plan-och Byggnadskonst i Lund AB:

"JM är som bekant en av de större aktörerna på bostadsmarknaden, och det finns nog ett visst fog för att i många år har varit "förebildliga" för andra. Utmärkande för vårt teamarbete har varit en gemensam strävan att ta fram ett optimalt boende med den höga standard som är dess signum. JM är en oerhört professionell organisation och beställare. Det upplever jag som mycket stimulerande. Deras engagemang i sina projekt är starkt."

 

Hyllie.com sätter betyg på JM:

JM är en byggmästarnas mästare som inte tummar på hållbara koncept. Med genomtänkt planlösning och engagemang i närmiljön presenterar de ett boende där diverse faciliteter redan finns på plats vid första inflyttning. Att företaget fyra år i rad vunnit nöjd kund-mätningar talar sitt tydliga språk. Och att bygga klimatsmart är inget man höjer på ögonbrynen över - det är snarare standard än överkurs för JM som helhjärtat ägnar sig åt att bygga bostäder.

Kaxighet: 8

Visionär: 10

Nätverksentreprenör: 8

Internationell: 7

Klimatsmart: 10

 

Här kan du läsa fler intervjuer med Hyllies aktörer.