Först ut är ju Hyllies devis. Och först ut i Hyllie var KF Fastigheter. Men de första planerna, som togs fram tillsammans med Percy Nilsson, handlade om ett upplevelsecenter och en extern handelsplats.

- Tvärnit Malmö, kallade vi det. Vi ville att människor inte bara skulle susa rakt förbi Hyllie utan stanna till, på väg till eller från Köpenhamn exempelvis.

När Malmö stads planer för Hyllie kom att handla om något helt annat - att bygga en ny stadsdel - var det ändå självklart att KF Fastigheter skulle vara med på tåget.

- Vi tycker ju fortfarande att Hyllie är väldigt attraktivt. Vi har gått igenom olika lägen efter kravet på stadsmässighet för att landa där vi gjort idag. Nu kommer vi att bygga ett dubbelkvarter med både bostäder, kontor och en riktigt välsorterad och stor dagligvaruhandel i markplan.

 

Bra läge för att bo - eller bara stanna till

KF Fastigheter har anvisats en rejäl bit mark längs med Pildammsvägen.

- Hyllie Port kallar vi vårt kvarter, det blir ju entrén till området. Vi söker lägen där vi kan fånga upp flöden, det gör ju all handel idag - det ska vara rationellt.

Pildammsvägen dras om lite och kommer att bli en stadsgata i Hyllie. Av- och påfart för att enkelt kunna köra till och från dagligvaruhandeln och butiker för andra rationella inköp, kanske ett apotek, ska byggas.

- Även de andra byggherrarna är väldigt glada för det här, alla Hylliebor kommer att kunna göra de vanligaste inköpen här. Emporia vill man inte besöka enbart för att handla mjölk, det är ett helt annat tänk, ett annat koncept. Även boende på Lindängen får nytta av butiken. Rätt vad det är kommer Lindängen att växa ihop med Hyllie, tänker jag mig. För Pildammsvägen upphör att vara en barriär.

Så: 150 lägenheter i ett av Hyllies största bostadskomplex, med en egen, grön innergård på taket. Butiksyta om 10 000 kvadratmeter i markplan, med parkeringsplatser i källarplan. Och så kontor på det.

 

Bättre miljötänk när det tänks tillsammans

Alltihop genomsyras av ett grönt tänk, det är ju Hyllie vi pratar om.

- Vi håller bland annat på och tittar på hur vi kan använda den energi som alstras när vi kyler i butikerna. Kanske kan bostäder och kontor använda den värme som då genereras. Överhuvudtaget har vi väldigt hög målsättning vad gäller grönt byggande. Att kommunen också har höga ambitioner och att alla byggherrar delar synen på hur resultatet ska bli underlättar arbetet.

KF Fastigheters arbete är lite fasförskjutet, jämfört med övriga byggherrars. Det beror dels på att Port Hyllie både omfattar butiker och bostäder och dels på att det är ett väldigt stort område som ska bebyggas.

- Vi är igång med detaljplanen nu och räknar med att den blir fastställd under sensommaren eller början av hösten. Sedan får vi bygglov under hösten och kan sätta spaden i jorden vid årsskiftet eller första kvartalet 2013. Det är inte ens ett år dit, säger Lars B Olofsson.

 

Hyllie.com sätter betyg på KF Fastigheter:

Kaxighet: 5

Visionär: 9

Nätverksentreprenör: 10

Internationell: 2

Klimatsmart: 10

 

KF Fastigheter är snarare en kooperativ lagspelare än en kaxig solitär. Men fegt är boalget rakt inte - de ger sig nu in i stadsbebyggelse efter att de senaste årtiondena mest ha etablerat sig i externa lägen. Och de var tidiga med att se Hyllies potential. Omtanken om människa och miljö finns inskrivet i Kooperativa Förbundets drygt hundraåriga värdegrund. Att bygga grönt och energieffektivt är en uttalad strategi.

 

Läs fler porträtt av Hyllies byggherrar