Det första spadtaget, en plantering med margueriter, sattes idag. Men redan nu kan vem som helst men en iPhone eller iPad, se byggnaden på plats i Hyllie. En unik app gör det möjligt att se exakt var och hur Klipporna kommer att torna upp sig.
- Man ser huset i full storlek genom sin iPad, och kan gå runt fasaden och in på gården, och känna hur det känns, berättar Jessica Andersson.
Bygget av Klippornas första av tre etapper beräknas ta två år, och 2014 flyttar Skanska i Malmö in i de LEED platinum-certifierade lokalerna.

Tar även hand om människan - inte bara miljön
- LEED har vi valt med tanke på att det fångar upp den person som kommer att vistas i
fastigheten och dess behov. Det finns andra system som fokuserar främst på att hålla nere energiförbrukningen, men LEED tar även hand om människan som ska använda huset, säger Jessica Andersson.
Att se kontorslokalen som en personalinvestering är något hon tror kommer stort i framtiden. Mår medarbetarna bra, blir effektiviteten högre och sjukfrånvaron lägre, och det sparar många kronor på sikt.
- Det är den stora vinningen. Grönt och hållbart i all ära, men det blir en hygienfråga. Personalen är ju det som egentligen är den allra viktigaste för många tjänsteföretag, och så här kan man attrahera rätt människor.

Men hur bygger man människovänligt?
- Det finns många faktorer, som att använda material som inte är giftiga eller ger allergier, att man anpassar ventilationen efter hur många som vistas i lokalen, och att man har bra ljusförhållanden. Sen spelar det in var man bygger - att det är nära kommunikationer så att man lätt kan ta sig dit och göra rätt val - hellre cykla än köra bil.
Listan kan göras lång - Jessica Andersson räknar upp detaljer som att trappor som alternativ till hiss ska vara lättillängligt, sophantering likaså och att det finns cykelparkeringar, dusch och omklädningsrum för den som vill motionera till och från jobbet. Det ska vara lätt att göra rätt.
- Blir det för komplicerat används det inte.
Flexibla kontorslokaler, som med rätt planering från början kan anpassas efter hyresgästens förändrade behov är ytterligare en viktig beståndsdel.
- Vi bygger med mått som kan fungera för olika typer av sittningar - på bredden eller längden, och att man kan dela in ytan för projektorienterade arbetsplanlösningar, som blir allt vanligare. Hela skalan ska gå att utföra i vår fastighet.

Planterar för både djur och växter
Men det är inte bara innemiljön som är viktig för trivseln. Olika biotoper, alltså naturliga områden för djur- och växtliv, på det gröna taket och inne på gården, till exempel.
- På gården blir det växter som attraherar fjärilar, något som berikar sinnesstämningen för den som besöker gården, säger Jessica Andersson.
Ambitionen är att bli mer än bara ett kontorskomplex, och att även besökare använder den grönskande gården.
- Vi rår ju bara över vår mark, men det är viktigt för oss att hela området bli positivt. Det är ett fantastiskt område under utveckling och jag ser mycket fram emot hur vi i, tillsammans med Malmö stad, kommer skapa kittet som gör att det blir över en fulländad del av staden.

 

Hyllie.com sätter betyg på Skanska Öresund

Kaxighet: 6

Visionär: 10

Nätverksentreprenör: 8

Internationell: 10

Klimatsmart: 10

Skanska Öresund tar hållbarhetsambitionen snäppet högre än gemene miljövän, och siktar på miljövänliga lokaler där människor mår bra. En vacker vision som får tyngd av att företaget flyttar in i sitt eget bygge så snart det står klart, godkänt enligt konstens alla regler utifrån miljöcertifieringen LEED:s högsta nivå, platinum. Att ett av världens största byggföretag med 53 000 medarbetare i Europa, USA och Latinamerika sätter människan i fokus bådar gott.

 

Röster från omvärlden

Dennis Rosinder,  vd Magisty, som utvecklat Skanskas banbrytande app:

"Det blåser vårvindar inom byggbranschen - en bransch som ibland förknippas med konservatism. För oss som skapar värden med ny teknik är det väldigt tydligt när stora jättar ser nya möjligheter för att nå ut och skapa förståelse för deras produkter. Just nu handlar det om att våga satsa och även för stora konventionella branscher gäller det att anpassa sig till nya tekniker. Inte för att följa trender utan för att långsiktigt skapa rätt förutsättningar för att hänga med i utvecklingen. Skanska Öresund är ett typexempel på detta och två ord sammanfattar deras inställning väldigt bra: nyfikenhet och positivism - ett ultimat utgångsläge för att skapa nya spelregler på marknaden."          

Kristina Walls, vd Awapatent, kontorshyresgäst:

"Awapatent sitter idag i Skanskas nybyggda lokaler på Bassängkajen i Malmö, och har därför arbetat tätt tillsammans med dem under några år nu. Jag tycker att vi haft ett väl fungerande samarbete i byggprojektet. Skanska har haft en god struktur i processen, och vi som kommande hyresgäster har i högsta grad löpande blivit involverade, vilket vi uppskattat. Och sedan vi flyttat in har det varit god uppföljning med tillgängliga kontaktpersoner och fortsatt pågående dialog kring hur våra lokaler fungerar. Skanska är ett nytänkande, organiserat, omhändertagande, starkt och miljömedvetet företag."

 

Läs fler porträtt av Hyllies byggherrar