- Det nya området utformas lite annorlunda, som ett grönt stråk, en slingrande ranka. Man ska få en park- och trädgårdskänsla när man promenerar igenom området, säger landskapsarkitekt Susanna Kapusta, gatukontoret. 

Det har funnits odlingslotter i området tidigare men nu anläggs ett nytt och större område med namnet Hyllierankan. Det kommer att ligga intill det nya badhuset, med början ovanför badhuset, nedanför Kroksbäckskullarna, och sträcker sig sedan etappvis söderut. Området byggs i tre etapper och får totalt drygt hundra odlingslotter. Elva stycken lotter behålls från det gamla området. Lagom till vårbruket är första etappen klar.

 

Mindre lotter…

Fastighetskontoret genomförde en enkät bland innehavare av odlingslotter i Malmö inför planeringen av Hyllierankan.

- Det framkom att många var intresserade av mindre lotter än de 100 kvadratmeter som hittills varit det vanliga. Många tycker att de har varit för stora och att det har varit svårt att klara av dem, berättar Stefan Mattsson, fastighetskontoret.

I Hyllierankan finns därför odlingslotter på mellan 20 och 90 kvadratmeter.

- En del kanske vill börja med att ha en mindre lott för att sedan byta upp sig till en större, säger Stefan Mattsson. 

 

… och inhägnat område

Ett annat önskemål från dem som besvarade enkäten var att området skulle vara inhägnat med en ordentlig entré.

- Men det ska vara möjligt för alla att promenera igenom området. Däremot går det inte att köra in med bil. Det hoppas vi ska motverka den skadegörelse vi har sett i andra områden, säger Stefan Mattsson.

Området får underjordiska sopcontainrar med små inkast.

- Det gör att de märks mindre i grönskan, säger Stefan Mattsson. 

Alla Malmöbor kan få en odlingslott i det nya området men de som haft lott i det gamla området på platsen får erbjudandet först. Hyran per år ligger på omkring 500 kronor. 

 

Vill du ha en odlingslott? Läs mer här.