Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

Det nordöstra hörnet av arenakvarteret har fram till i dag varit en öppen yta för främst uppställning av lastbilar i samband med arrangemang i arenan.

Nu ska den öppna ytan slutas in, kvarteret göras komplett och monteringen av den bärande balken blev något av en milstolpe för bygget.

- Byggnadstekniskt sett har det varit en stor utmaning att bygga på den här tomten, men vi klarade det, säger en nöjd Percy Nilsson som följer de noggranna förberedelserna inför monteringen av balken.

Bär mer än Kockumskranen
Betongbalkens första sektion rullade i sakta mak från Skurup till Hyllie på kvällen den 24 augusti, för att vara på plats för monteringen dagen efter.

Efter noggranna förberedelser lyftes den sakta på plats. I färdigt format ska den kunna bära fyra parkeringsplan och tre våningar kontor - med en totalvikt på imponerande 1 300 ton.

- För att förstå hur mycket det är kan man jämföra med Kockumskranen som på sin tid lyfte som mest 1 250 ton, berättar Percy Nilsson medan de sista förberedelserna görs inför precisionslyftet.

80 procent kontor
Stommen till Malmö Arena Tower kommer att stå klart i januari nästa år och inflyttningen är planerad till 1 november 2021.

80 procent av de 8 000 kvadratmeterna kontor är redan uthyrda, bland annat flyttar Entry Point North in med sin internationella flygledarutbildning.

Under kontorsplanen längs Arenagatan blir det ett parkeringshus i fyra plan samt in- och urlastningsutrymmen med en takhöjd på 6,5 meter.