Text Lisa Appelqvist

I dag bor det 5 200 personer i Hyllie. Och även om alla inte är fysiskt på plats av hänsyn till pandemin just nu - så finns det redan 8 000 arbetstillfällen i området. Och fler ska det bli.

När Malmö stad kallade till årets första Samsyn Hyllie-möte väntade en rejäl genomgång av allt som händer på stadsutvecklingsfronten. Massor av inflyttningkalas och färdiga parkhäng väntar under året.

Skolstart
Nu till våren 2021 påbörjas förlängningen av Hyllie Boulevard söderut. Utbyggnaden av Hyllies pulsåder håller på i ett år och busslinje 10 ska få sin premiärtur till sommaren 2022.

Till våren tas även det första spadtaget till Malmö International School som ska stå färdig 2023.

Söder om skolan byggs även en idrottshall som kommer att kläs in med bostäder.

Även Hyllies högstadieskola hamnar söderöver. Arbetet med detaljplanen pågår för fullt, med siktet inställt på en första hösttermin 2025. Skolan får även en sporthall som ska inspirera till rörelse och fysisk aktivitet.

- Dessutom har vi fått en ny beställning från grundskoleförvaltningen. En F-6-skola i Hyllie Västra, ett nytt markanvisningsområde vars planprogram planeras bli klart 2022, berättar Peter Gustavsson, sektionschef på Malmö stad.

Nya markanvisningar
Hyllie Västra är inte den enda nykomlingen som ska ta plats på Hylliekartan. I kommande markanvisningsområde Öster om mässan planeras bland annat satsningen Mallbo - ett helt nytt koncept för att bygga till lägre hyror.

Detaljplanearbetet för området Öster om parken är igång och beräknas vara klar för markanvisningar till 2022. Längs den nya stadsdelsparken ska 750 bostäder växa fram tillsammans med kontor och parkeringshus.

- Det blir ett väldigt grönt och bra läge, konstaterar Christina Andréasson, sektionschef på Malmö stad.

Ytterligare två nya markanvisningar planeras, dels Söder om MIS (Malmö International School) ner mot Almviksvägen, dels Öster om Hyllievångsskolan, för ännu fler bostäder och parkeringshus.

Inflyttningskalas
Under tiden tar byggnationerna på markanvisningarna från den andra omgången form rejält.

I Solkvarteren, där förbrukningen från alla solenergilösningar kommer att redovisas offentligt och pedagogiskt, ska både mobilitetshus och kontor färdigställas under året.

Flera byggnationer inom Parkside kommer att stå redo för inflyttningskalas under året, medan stora kontorsbyggrätter drar igång Söder om spåren strax bredvid.

Längre norrut i det som ska bli det småskaliga och varierade Söder om badhuset är byggandet av den stödmurskonstruktion, som ska möjliggöra 350-400 bostäder och äntligen sammanfoga Hyllie med Holma och Kroksbäck, redan igång.

Vindtunnel och fyrtorn
Malmö arena var först med att göra Hyllie vattentorn sällskap och invigdes redan 2008. Här pågår nu en komplettering med kontor och parkering så att hela kvarteret tillsluts under året.

Tvärs över stationstorget påbörjas ännu en förslutning. Till våren är det byggstart för Fyrtornet - Sveriges största kontorsbyggnad i trä, till det yttre som ett stort växthus och porten till kvarteret där hållbarhet står i fokus - Embassy of Sharing.

På andra sidan Emporia blir det i år även byggstart för den stora vindtunnelanläggningen med padelbanor, kontor och gym.

Sist men inte minst - Citygross öppnar upp i kvarteret Hyllie Gärde vars 427 hyresrätter tar emot sina bosättare under våren.

Grönt är skönt
Och så var det grönskan. En enkel övning bland mötesdeltagarna visade klart och tydligt att ordet "grönska" och allt som förknippas med det, står högst upp på önskelistan.

Under 2020 blev Hyllie faktiskt med ytterligare en park. Den skyfallskuperade Dagvattenparken med lekbara skulpturer, grillplatser och inte minst en ny damm för Hyllies egna husdjur, den mindre vattensalamandern.

- Och entreprenaden för det som ska bli vår stora gröna lunga, Stadsdelsparken, är redan igång. Norra delen görs iordning med olika stigar, grillar och sittplatser - färdiga lagom till sommaren. Till hösten planterar vi även stora perenner och träd här. Och projekteringen för resten av parken pågår för fullt, berättar Christina Andréasson.

2023 ska så även parkens temalekplats stå färdig. Men redan nu kan vi avslöja att temat blir … "Hela Hyllie".

Ännu mera grönt
I området söder om järnvägsspåren anläggs ytterligare en park. Våren 2022 ska Skrivareparken vara färdigställd. Det blir en intim park, nedsänkt för att kunna samla regnvatten vid behov, och med mycket växter.

- Hyllie Allé ska också räknas med i det gröna Hyllie. Här kommer det att växa fram en massa träd, buskar och perenner för att skapa en grön och skön känslan. Allétorget får två mindre pocketparker med lekplats och utegym, färdiga till sommaren, berättar Peter Gustavsson.

Norrut påbörjas även den sista etappen av aktivitetsparken Badhusparken.

- Visionen för Hyllie sattes för många år sedan nu, men den är ständigt med i vårt dagliga arbete, konstaterar Britt-Marie Fagerström, projektledare på Malmö stad:

- Det kommer att bli mer av Hyllie, till ännu fler!