Hej Eva Delshammar, landskapsarkitekt. Vad är det för träd ni planterat i påsarna?

- Pinnarna som vi satt i säckarna är två sorter av salix (sälg), Salix viminalis och Salix dasyclados. Det är arter som man brukar använda till energiskog eftersom de är så kraftigväxande. Vi tror att de kommer att växa och bli ca tre meter höga på en säsong. Vi får se om vi får rätt.

Kommer de att planteras ut?

- Vi kommer inte att plantera ut dessa växter. De är så kraftigväxande att rötterna kan skada ledningar i marken och passar därför inte i stadsmiljö om man inte har koll på rötternas utbredning, som vi ju har när de står i säckar.

Varför är grönskan viktig för Hyllie?

- Grönskan i Hyllie är särskilt viktig eftersom vi bygger tätt i de centrala delarna. Grönskan ger ett bättre klimat, tar hand om en del partiklar, dämpar vinden  och gör det helt enkelt trevligare att vistas i staden. Den gör det ju också möjligt för fåglar och andra djur att finna sin plats i staden. I Hyllie är ju kopplingen till Söderslätt och åkerlandskapet särskilt tydlig och därför känns odling som ett intressant sätt att jobba med grönska. Det är viktigt att staden och byggherrarna hjälps åt att skapa en grön miljö om vi ska lyckas.