Hur känns det att äntligen vara igång?
- Jo tack, det känns bra. Jag har bara jobbat med just det här projektet sedan mars-april, men det känns fint att vi har kunnat reda ut allt.

Vad var det som drog ut på starten?
- Det blev en överklagan på upphandlingen av markterrasseringen och anläggningen av en park runtomkring. Men gatukontoret fick rätt så överklagan avslogs.

Är ni mycket försenade?
- Njae. Byggstarten var ursprungligen planerad 1 juni, så vi kom igång några veckor för sent bara.

 Hur gör ni för att hinna i tid?
- Planen är att skolan ska vara klar till höstterminen 2017 och vi ska lämna över nycklar till skolpersonalen den sista mars samma år så att de får tid för att inreda innan alla barnen kommer. Och förhoppningsvis ska vi kunna jobba in den tiden vi har förlorat.

Kan man bygga snabbare?
- Man kan alltid förhandla om en forcering av byggtiden, men det kostar extra.

 

FAKTA HYLLIEVÅNGSSKOLAN

• Hyllievångskolan som skolan kommer att heta, är Hyllies första skola och ska stå klar till höstterminen 2017.


• Skolan började planeras redan 2009, men på grund av överklaganden och utdragna utredningsarbeteten har projektet blivit något försenat. I dagsläget ser dock allt ut att hinna bli klart i tid.


• Skolan kommer ha tre klasser vardera i årskurserna F till 6, samt fyra avdelningar förskola.

• Totalt kommer cirka 700 barn finnas på skolan.


• Fastigheten byggs som ett passivhus för att bli energieffektiv - helt i linje med Malmö stads krav på klimatsmarta hus.


• Precis norr om skolan byggs just  nu 500 bostäder och inom tre år kommer det att byggas ytterligare 1200.

• Arkitekterna har jobbat mycket med att synliggöra hur teknik och miljö hänger ihop: "Därför har vi försökt synliggöra tekniken istället för att dölja den, till exempel med plexiglas som visar vilka kablar som finns bakom när man trycker på en knapp", berättar Annelie Idermark från Liljewall arkitekter. Läs hela artikeln.

• Nyfiken på hur skolan kommer att se ut? Gå en virtuell tur i den.