Midroc är ett av cirka trettio företag som varit med ute i Hyllie ända sedan det allra första mötet uppe i vattentornet 2006. Men det är först nu som man bygger bostäder i stadsdelen, efter att man hittills fokuserat på kontor och handel.
- Vi är oerhört stolta över att få driva ännu ett projekt i Hyllie, sa Magnus Skiöld.
- De senaste åren har Västra hamnen varit symbolen för det nya Malmö. Men nu är det Hyllie som är det nya Malmö och med kvarteret Saga gestaltar vi de värden som vi enades om ska gälla här: kaxigt, internationellt och hållbart.

125 nya hyresrätter
Midroc är byggherre för projektet och kommer att bygga 125 hyresrätter i tre huskroppar. Höjden på husen kommer att variera för att utnyttja ljusförhållanden och storleken på lägenheterna varierar från ettor på 30 kvadratmeter till fyrarummare på 104 kvadratmeter. Inflyttning är planerat i de första husen under våren 2017.
Den fjärde huskroppen i kvarteret kommer att vara 16 bostadsrätter som byggs som parhus liggande ovanpå varandra. Varje bostadsrätt blir i två plan cirka 100 kvadratmeter stor med antingen en uteplats eller en stor balkong.

Lösningar för både hus och människa
Fastighetsbolaget Willhem har förvärvat hyresrätterna och kommer alltså att stå som hyresvärd.
- Vi är ett vanligt fastighetsbolag med ovanliga idéer. Vi söker alltid lösningar som är bra både för huset och människan och vi har en ambition att utveckla - vilket gör det extra lämpligt att vara med här i Hyllie, sa nyproduktionschefen Rikard Norström.
- Det blir ett modernt boende som inte minst skapar möjlighet att göra bostadskarriär inom kvarteret.
För Midroc handlar kvarteret Saga om en livsstil. Förhoppningen är att invånarna - "hyllianerna" som Malmö stads Håkan Thulin kallade dem-  ska kunna göra en boendekarriär.
- Det är fullt möjligt att flytta runt mellan olika bostäder i kvarteret, beroende på hur ens livssituation ser ut för tillfället. Samtidigt har vi planerat för en stor gemensam grön innergård i kvarteret, sa Håkan Thulin.

Folk vill bo i Hyllie
- Vi ser ett ökande intresse för att bo i Hyllie, sa Magnus Skiöld.
- De goda kommunikationsmöjligheterna attraherar förstås, men Hyllie kan också ses som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling. I det här kvarteret har bostäderna planerats för olika livssituationer, och gården blir en grön lunga där de boende kan träffas och lära känna varandra
Lägenheterna blir moderna, yteffektiva och flexibla, hyresgästerna ska få enkla och behagliga boenden med både tid och pengar över till annat.
- Nu satsar vi fullt ut i Hyllie. Jag är oerhört tacksam mot alla i projektgruppen, avslutade vd Magnus Skiöld.

Fakta 
Byggherre: Midroc Property Development AB
Byggentreprenör: Midroc Construction AB
Framtida fastighetsägare och förvaltare av hyresrätter: Willhem AB
Arkitekt: Juul Frost
Färdigställande: 2018

Läs mer
Kv Saga - Hyllie allé

Midroc är en av de största investerarna i Hyllie. Företaget utvecklar ytterligare ett bostadskvarter med 120 bostäder, kv Nanna, och ett kontorshus i tio plan, Mässhallen 3, på totalt ca 8 000 kvadratmeter i området. Midroc har tidigare utvecklat Malmömässan och färdigställer inom kort kontorsfastigheten Hermod med en uthyrningsbar yta på 6 300 kvadratmeter. 

Midroc Development Property