Text: Lisa Appelqvist & foto/illustration Malmö stad, Urszula Striner

I dag brer det ut sig som en enorm grusplan med parkeringsplatser ­- området mellan Malmömässan och järnvägsspåren, med Hyllie vattenpark och Annetorpsleden på vardera sida.

Här ska 260 nya lägenheter byggas, liksom ett större kontor, en förskola och en park med lekplats. Byggstart är planerad till 2024-2025.

Hållbar bostadsmarknad
Men det är inte vilka bostäder som helst som ska byggas här. Social hållbarhet står i fokus för området och hälften av lägenheterna kommer att vara så kallade Mallbo-bostäder.

Malmö stads helt nya koncept går ut på att skapa en mer hållbar bostadsmarknad, med nyproducerade hyresrätter med lägre hyror som alla Malmöbor ska kunna bo i.

Intresset för markanvisningen har varit stort och nu är det klart vilka som ska förverkliga den nya modellen i Hyllie.

Nya metoder för nyproduktion
De båda byggaktörerna Obos och Klarabo har tilldelats markreservationer öster om mässan. Uppdraget har inneburit att presentera nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå.

- Vi grundade KlaraBo med målet att erbjuda attraktiva hyresrätter med rimlig hyra och vår affärsmodell rimmar väl med Mallbokonceptets grundläggande beståndsdelar, konstaterar Andreas Morfiadakis, vd på fastighetsbolaget KlaraBo som har sin bas i Malmö. 

Kontor i levande stadsdel
Hyllie har ett av Sveriges, och med det Europas, högst uppsatta krav för hållbart byggande. Byggaktören Wästbygg har tilldelats markreservationen för det större kontoret i området, med certifiering enligt såväl Breeam, Well som NollCo2.

Men Wästbygg utesluter inte att hållbarhetsarbetet även spiller över på de sociala aspekterna. 

- Vi ser fram emot att få delta i Malmös satsning på Mallbo-bostäder, där vi kommer vara en aktiv part för att skapa en levande stadsdel, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Läs mer om planerna för Öster om mässan och Mallbo här

 

Fotnot: Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende. Lägenheterna kommer att ha en normhyra på max 1 400 kronor/ kvadratmeter och år. 

 

Fakta/Framtidens Hyllie

• Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde.

• I dag bor det drygt 7 000 personer här och arbetet med att bygga bostäder har bara börjat. Det planeras för bostäder för 25 000 Malmöbor.

• I dag har ungefär 8 000 personer sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer för varje dag, fullt utbyggt kommer det att finnas cirka 15 000 arbetsplatser.

• Hyllie ska bli en stadskärna i södra Malmö som kopplar samman och stärker omgivande stadsdelsområden och som samtidigt har en egen styrka och identitet.