Invigningen av den nya delen av Ekostråket invigs lördagen den 15 oktober klockan 11-14. Det bjuds på grillad korv, friluftsfika, ponnyridning, barnaktiviteter i naturen, vattenguidning, tipspromenad, och trädgårdshistorisk guidning. 

Ekostråket söder om Elinelundsparken

Den nybyggda delen sträcker sig från Elinelundsparken ner till Ekopassagen under Yttre ringvägen. Befintliga gång-, cykel- och ridstigar i området kopplas samman med de nybyggda och öppnar upp för rekreation. Här finns nu nya sittplatser, grillplatser och planteringar utmed stigarna. Den trädgård om tillhört gården Almhov har öppnats för allmänheten och ingår i Ekostråket. Söder om Gottorpsvägen finns nyplanterade rader av fruktträd och bärbuskar till glädje för både besökare och djurlivet.

- Som en oväntad bonus utmed stråket finns fruktträd och bärbuskar för alla att smaka! Det som inte plockas av frukten blir vintermat åt fåglarna och på våren när fruktträden blommar kan vildbin och andra insekter samla värdefull nektar här, säger Stina Linder, projektledare på gatukontoret.

Även nya fuktängar och de blommande åkersådder kommer gynna bland annat insekter och fågellivet i området. I projektet har VASYD förbättrat befintliga diken så att fler biologiska kvalitéer skapats, skötseln blir enklare och säkerheten ökar.

- Det har varit vår målsättning med Ekostråket, att det som är bra för människan också kan vara bra för naturen och djuren i staden, säger Stina Linder. Som till exempel åkerfältet med solrosor som är underbart att promenera igenom - och samtidigt ger värdefull mat för småfåglarna om vintern.

Hela ekostråket

Pildammsstråkets förlängning eller det så kallade Ekostråket har sedan länge funnits med i stadens planering. Målet är att skapa ett grönt stråk att röra sig genom fritt från bilar, med rekreativa och ekologiska kvalitéer som binder samman centrala Malmö med kusten och Strandängarna i söder. Grönstråket byggs succesivt ut och kommer med sin slutliga dragning göra det möjligt att till fots eller med cykel ta sig i en grön miljö från Pildammsparken, via Stadionområdet, Kroksbäcksparken, Badhusparken, Hyllie, Elinelundsparken och söder ut via Ekopassagen under Yttre Ringvägen och utmed Bunkeflostrand ner till den redan utbyggda delen av Ekostråket i Östra Strandhem vid havet och Strandängarna.

Hitta hit
Klockan 11 startar invigningen vid dammen.
Vägbekrivning och inbjudan

Invigningen arrangeras av Malmö stad i samarbete med VA SYD, Malmö Ridklubb och Djupadals scoutkår som också finns på plats under invigningsdagen.
 

Kontakt
Stina Linder, projektledare, gatukontoret, Malmö stad
0709-341405, stina.linder@malmo.se

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, gatukontoret, Malmö stad,
0709-341411,birgitta.hjertberg@malmo.se