Tio år har passerat sedan det första markanvisningsprogrammet togs fram för cirka 1 400 bostäder i kvarteren längs Hyllie allé. Omvandlingen från åkermark till en idag levande och klimatsmart stadsdel har gått fort och intresset för att bygga, bo och arbeta i Hyllie är stort. Idag bor ungefär 1 500 personer i centrumområdet och arbete pågår med att bygga ytterligare 1 100 bostäder. Ungefär 8 000 personer har sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer upp varje dag. Med Markanvisning Hyllie 2017 startar en ny bostadsetapp för cirka 850 bostäder och två parkeringshus.

- Hyllie står för ungefär hälften av Malmös utbyggnadkapacitet för bostäder på kommunägd mark och är en viktig plats för stadens tillväxt. Därför är markanvisningsprogrammet ett strategiskt verktyg för den fortsatta utvecklingen av det nya Malmö, säger Håkan Thulin, exploateringschef på fastighetskontoret i Malmö stad.

Markanvisningsprogram Hyllie 2017 omfattar tre planområden med olika förutsättningar och skilda karaktärer. I norr ligger området Söder om badhuset med mark för 350 bostäder. Här förväntas en mångfald av bostadsformer som kan förstärka mötet mellan det nya och befintliga Hyllie. Norr om Hyllie allé ligger området Solkvarteren som får upp till 300 bostäder med fokus på solenergilösningar. Området Söder om Klipporna, med 200 bostäder, förväntas med sitt läge bidra till stadspuls och attrahera dem som söker en internationell prägel.

- Vi söker en bredd av olika bostadsaktörer som kan spegla variationen av markanvisningsprogrammets olika områden. En mix som stärker Hyllies fortsatta utveckling som blandstad, öppen för alla som vill vara med där det händer, säger Britt-Marie Fagerström, projektledare på fastighetskontoret i Malmö stad.

I urvalet av bostadsaktörer kommer stor vikt att läggas vid variation i olika avseenden, för att göra Hyllie till en del av den blandade staden. Bedömning och utvärdering av inkomna intresseanmälningar görs av en grupp medarbetare från fastighetskontoret.

Läs mer och ladda ner Markanvisning Hyllie 2017.
(länk till malmo.se - öppnas i nytt fönster)