text Ewa Astly
foto Ewa Levau

3D-skrivaren har arbetat flitigt den senaste tiden, med att skriva ut att alla plattor som nu ska fogas samman till den nya Hylliemodellen.

- Det är som att lägga ett jättelikt pussel, säger Björn Fröding som också är mannen bakom den tidigare modellen av Hyllie.

Den byggde han i trä för fem år sedan och den 40 kvadratmeter stora modellen har de senaste åren varit utställd i Hyllie infocenter vid Hyllie torg.

Men det har hänt mycket i Hyllie under de senaste fem åren, och snart byts den gamla trämodellen ut mot den nya 3D-modellen.

 

"En helt annan bild av området"

Den nya modellen blir i skala 1:2000 och bara 2,5 kvadratmeter stor, men desto mer exakt i sin återgivning av Malmös nya stadsdel.

- Den nya 3D-tekniken medför att vi kan återge färger och fasadernas utseende. Dessutom ger den en helt annan bild av hela området än vad den gamla modellen gjorde, säger Björn Fröding.

En modell är det absolut bästa sättet att få överblick över ett planerat område. Arkitekter och stadsplanerare är beroende av den och den är samtidigt mycket lättare att förstå och ta till sig för allmänheten än vad en ritning är. Och att den nya modellen är mindre gör den lättare att flytta runt på utställningar och mässor.

 

Ett smart verktyg

Björn Fröding arbetar tillsammans med Miso Iric som är 3D-utvecklare och det var deras nära samarbete som gjorde att Malmö stad redan för tre år sedan skaffade en 3D-skrivare av märket ZPrinter 650 till en kostnad av 500 000 konor.

- Även om den var dyr i inköp sparar vi massor med kostnader och vi kan skriva ut samma modell till flera olika aktörer. Vi har dessutom blivit oberoende av utomstående konsulter, säger Miso Iric. 

Grunden för en 3D-modell är ett flygfoto som omvandlats till en datafil som sedan sätts i 3D-printern. När en modell ska printas byggs först en platta upp med tjugo lager gipskompositpulver. Varje lager är 0,1 millimeter hög. Därefter blåses allt löst pulver bort och själva modellen börjar byggas upp.

När modellen är klar sätts den i en ugn med 80 graders värme och impregneras därefter med smält vax för att få färgerna klarare.

 

"Unikt i Sverige"

I stort sett hela Malmö finns nu som printade modeller med olika detaljeringsgrad.

- Vi är unika bland Sveriges kommuner med detta, säger Björn Fröding.