Det miljöcertifierade kontorshuset på 7 300 kvadratmeter började byggas 2014 och står färdigt för inflyttning under våren 2016. I ett pressmeddelande den 24 juni presenterade NCC tre nya hyresgäster; Zumbotel, Human Entrane och sitt eget Malmökontor.  

"Hyllie är Malmös framtidsområde"
Belysningsföretaget Zumbotel flyttar sitt nordiska huvudkontor från Landskrona till nya lokaler på 1 730 kvadratmeter i eXlent Hyllie.

- Hyllie är Malmös framtidsområde och har ett strategiskt läge med goda kommunikationer och med närheten till Malmö, Köpenhamn och Kastrup är det ett perfekt läge för vårt nordiska huvudkontor. Att dessutom få tillgång till nya, moderna lokaler som anpassats utifrån vår verksamhet känns priviligierat. Att fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM samt energicertifierad genom GreenBuilding stärker även vårt ställningstagande för hållbarhetsfrågor, säger Tom E Bergseng, Managing Director på Zumtobel.

Human Entrance affärsidé är att hjälpa företag att hitta bostäder till sina medarbetare som flyttar till och från Sverige. Det nya kontoret har en yta på 160 kvadratmeter och blir ett komplement till kontoret i Lund.

NCC flyttar sitt Malmökontor till eXlent Hyllie och får nu en kontorsyta på 3 900 kvadratmeter. Tillsammans står företagen för 80 % av eXlent Hyllies kontorsyta och förhandlingar pågår om de återstående lokalerna.

- Vi spenderar mycket av vår tid på arbetsplatsen. Därför är det extra viktigt med lokaler som kan anpassas efter verksamhetens behov och som är både socialt och miljömässigt hållbara. Det ger friskare medarbetare som presterar bättre. Vi ser fram emot flytten, säger Anders Tojkander, regionchef på NCC Property Development.

Höga miljömål
Genom en miljöcertifiering i den näst högsta nivån BREEAM Excellent 
blir eXlent Hyllie en av de mest framstående fastigheterna i världen när det kommer till miljöprestanda och arbetsmiljö. Miljöcertifieringen innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Fastigheten är även en GreenBuilding. Lokalerna ingår i konceptet "Future Office by NCC", som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden.