Hyllie har på kort tid tagit två stora steg mot ambitionen att bli en hållbar stadsdel. Förra månaden undertecknades ett klimatkontrakt mellan Malmö stad, E.ON och VA SYD. Kontraktet säger att energiförsörjningen i Hyllie senast 2020 ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Och nu har ett samverkansavtal för delar av en smart energilösning ingåtts mellan E.ON och Siemens.
- Genom samarbetet med Siemens får vi in en aktör med internationellt framstående kunnande kring teknik och lösningar för att bygga framtidens smarta nät, säger Mattias Örtenvik som är ansvarig för E.ONs Sustainable City-koncept.

Fastighetsägarna viktiga
Till grund för det nya avtalet ligger ett långsiktigt klimatavtal mellan E.ON och Malmö stad. Tillsammans har de tre parterna satt mål som ska göra Hyllie till en global förebild för hållbar statsutveckling. Men det är inte bara de tre parterna som ska bidra till detta.
- Vi arbetar sida vid sida med fastighetsägarna som har en nyckelroll i den här processen. Framgången vi får delar vi med dem, säger Mattias Örtenvik.

Ronny Håkansson, affärsutvecklare på Siemens AB, ser fram emot att hjälpa till att utveckla Hyllie.

- Hyllie är en av de första smarta stadslösningarna som nu växer fram i världen, och vi är stolta över att vara teknikpartner till E.ON i detta projekt. Vi bidrar till ett hållbart samhälle, där energieffektiva hus och hushåll, förnybar elproduktion och energismart energikonsumtion är fokusområden - områden inom vilka Siemens har lösningar och know-how.

Fakta
Hyllie ska under projekttiden få en smart, underliggande infrastruktur som kan kommunicera med fastigheternas energiteknik. Energi ska utnyttjas effektivare: minskade förluster, bättre hantering av effekttoppar och säkrare elförsörjning.
Kombinerat med energismartare energikonsumtion, elfordon och lokalt och fastighetsnära producerad energi kommer klimatpåverkan att reduceras.