Under 2014 kommer inte Hyllie Infocenter, som tidigare år, att hålla regelbundna öppet hus för allmänheten varje månad. Istället kommer aktiviteter att anordnas av Malmö stad och områdets aktörer under vissa tillfällen. Dessa kommer då att annonseras som en aktuell händelse här på webbsidan och gå ut via facebook och i lokala dagstidningar.

Intresserad av studiebesök?
Hyllieorganisationen erbjuder studiebesök för kommuner, företag, organisationer, universitet och högskolor som har ett professionellt intresse av att ta del av våra arbetssätt, erfarenheter och framgångsfaktorer.
Läs mer och gör en förfrågan här

Adress
Hyllie Infocenter ligger på bottenvåningen i Malmö Arena, med ingång från Hyllie stationstorg 2. 

Frågor och vidare kontakt
Har du frågor som rör utvecklingen i Hyllie eller vill veta mer om aktörernas gemensamma arbete i området?

Maria Nyman
Ansvarig för den samlade marknadsföringen av området.
040-34 17 41
maria.nyman@malmo.se