Text Lisa Appelqvist & foto Urszula Striner

Faktum är att Hyllie är det största stadsutvecklingsprojektet geografiskt som är i produktion i Malmö.

- Vi har aldrig haft så mycket på gång i Hyllie som vi har nu. Det är extremt mycket projekt, och i alla olika faser, konstaterar Britt-Marie Fagerström, projektledare och exploateringsingenjör för Hyllie.

 

Landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, ingenjörer, detaljplanehandläggare och en mängd andra nyckelpersoner - det är fler än någonsin tidigare som jobbar med Hyllies utveckling från stadens sida.

- I takt med att Hyllie växer, så växer våra insatser med. I dag är vi knappt 20 stycken bara på fastighets- och gatukontoret, som på olika sätt jobbar med Hyllie på hela eller delar av sin arbetstid, berättar Britt-Marie Fagerström.

Häng med på nedslag i filmen
Nyligen samlades Hyllies rekordstora stadsutvecklingsstyrka från fastighets- och gatukontoret ute i stadsdelen, för en gemensam inblick i de många olika projekten som pågår. Utbyggnationer, planeringsfaser, detaljplaner och planprogram presenterades.

Det blev en film från samlingen här på Hyllie.com också. I den träffar ni några av alla stadsutvecklare som arbetar med Hyllie just nu, med en liten hälsning från spännande projekt som "Öster om mässan", "Parkside" och Hyllie boulevard söderut.

- Eftersom vårens årliga Hyllielunch med alla byggaktörer, liksom så mycket annat fick ställas in i dessa tider, så ville vi ta tillfället att på det här viset berätta lite om allt som händer och är på gång i Hyllie, säger Britt-Marie Fagerström.

Hyllie Boulevard växer
I norra änden av Hyllie Boulevard har till exempel detaljplanen för det nya området precis söder om badhuset äntligen tagit form. Därmed kan de första spadtagen tas för sammansmältningen av Hyllie och resten av Malmö.

Det nya området får en varierad bebyggelse med bostäder, kontor, parkeringshus, kommersiella lokaler och en ny förskola. Allt samlat runt ett torg och en park som bjuder in till social gemenskap.

Även utbyggnaden av Hyllie Boulevard söderut, hela vägen till Pildammsvägen där den ansluter till Ikeas Hubhult, ligger framme på projekteringsbordet.

- Vi är i fas med utbyggnadstakten. Här ska boulevarden vara en färdig byggata i december 2021, berättar Britt-Marie Fagerström.

Högstadieskola och internationella skolan
Längs Hyllies pulsåder kommer även områdets nya skolor att ta form. Nu är det klart att Hyllies högstadieskola kommer att byggas söder om korsningen Hyllie Boulevard-Almviksvägen.

- Vi har precis börjat med detaljplanearbetet. I nuläget planeras plats för 540 elever i skolan som ska stå klar hösten 2025.

Även arbetet med den internationella skolan fortskrider enligt plan. Skolan kommer att hamna lite mer västerut, intill Skrivaregatan. Även här följer projekteringen tidsplanen:

- Hösten 2023 ska Malmö International School flytta in i sina nya lokaler, berättar Britt-Marie Fagerström.

Grönt är skönt!
Redan till det här årets höst påbörjas entreprenadarbetet med den efterlängtade stadsdelsparken. Parken kommer att bli en av Malmös största, lika stor som Folkets park i omfång. Arbetet börjar i norra änden mot Ymers gata till, och det med parkområdet som ska bli den naturliga samlingspunkten för olika evenemang.

- Tanken är att det ska kunna vara aktiviteter i parken lagom till försommaren 2021. Då ska det ha hunnit bli en mysig plats att hänga på, ett utomhusvardagsrum, för grillkvällar med kompisar och mindre arrangemang, berättar Britt-Marie Fagerström.

Dagvattenparken klar
För den som vill börja med parkhänget redan nu så står Dagvattenparken, längs spåren in mot Malmö, nästan helt färdig.

- Parken har fått sin form, planteringarna är i stort sett klara, statyerna är utsatta och parken möblerad med bänkar. Den är i princip redo för parkliv!

Runtom i Hyllie börjar även andra gröna, lite mindre oaser, äntligen att ta form. I takt med att byggprojekten blir klara rycker planteringsteamen ut. Hyllie Allé börjar få sitt slutgiltiga uttryck efterhand som grönskan växer till sig, nu när gatan har fått sin trädplantering.

- Vi har dessutom varit extra rädda om de planerade gröna ytorna i Hyllie. Det är gammal fin åkermark vi bygger på, så vi har konsekvent styrt om byggbodar och maskiner så att de inte skulle kunna pressa marken där vi ska plantera, förklarar Britt-Marie Fagerström.

Planer för Västra Hyllie
Samtidigt som detaljplaneringar landar och färdigställande av gator och gränder pågår, så rullar även planeringen på längre sikt på för fullt.

- Vi håller till exempel på med ett planprogram för Västra Hyllie. Det ligger några år framåt i tiden innan det är dags för byggstart, men redan nu tror vi att det kan bli förutsättningar för en annan typ av bebyggelse än den vi har haft i Hyllie hittills. En mer blandad stad som ger Hyllie ännu fler dimensioner, berättar Britt-Marie Fagerström.