Text Lisa Appelqvist

Foto Maria Nyman

Den ena planen innebär en utveckling åt sydväst - mellan Sivåkersvägen, Almviksvägen och Citytunnelspåren - med 65 bostäder, en grundskola och en förskola med en skoltomt för cirka 600 elever, samt en sporthall.

Den andra detaljplanen omfattar tre bostadskvarter i området sydost om Dagvattenparken. Här planeras hus på fem till sex våningar med plats för mellan 320-380 bostäder. I angränsning till parken ges även utrymme för en förskola med plats för 140 barn.

Solkvarter
I Hyllie gäller ett klimatkontrakt som går ut på att energiförsörjningen ska bestå av 100 procent förnybar energi. Just solenergi står i fokus för de två nya områdena. Detaljplanen för området intill Dagvattenparken är dessutom öronmärkt för att bli ett så kallat "solkvarter".

Med sin extra stora potential för produktion av solenergi är området utvalt som ett pilotprojekt, där detaljplanen bland annat styr byggnadernas höjder, taklutning och placeringar för att ta tillvara på solenergin på bästa sätt.

Hyllie en förebild
I Malmö stad ska det bli lättare för små och stora fastigheter att sätta upp solpaneler, och utbyggnaden av solceller på kommunens alla skolor och lämpliga byggnader påskyndas. När barnen nu får ta större plats i Hyllie är det naturligt att det sker på ett klimatsmart sätt. Här går såväl Solkvarteret som Hyllie i bräschen när det kommer till hållbar stadsutveckling.

- Solkvarteret blir ett sätt att visa hur långt kommun och fastighetsägare kan gå tillsammans, konstaterar Märta Stenevi, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.