- Point Hyllie blir ett landmärke i regionen. Vår första byggnad når 25 meter - och det är den lägsta av de fyra huskropparna, säger Pia Andersson, VD Annehem Fastigheter.
Sedan i somras har arbetena med att grundlägga och resa Hus E pågått. Nu byggs husets översta femte kontorsvåning. På avstånd får man nu en klar bild över vilken roll Point Hyllie kommer att spela för Malmös framtida siluett där den högsta byggnaden blir cirka 100 meter. Tanken med de höga byggnaderna är att de ska markera den nya stadsdelen Hyllie i Malmö där Citytunnelns station Hyllie blir utgångspunkten.
- Projektet kommer att utgöra navet i stadsdelen och delvis omringa torget där Citytunnelns station har sin uppgång, säger Pia Andersson, VD Annehem Fastigheter.
- I princip kan man titta ner på Citytunnelns perrong från de lägre våningarna och från de övre har man utsikt över både Öresundsförbindelsen, Bunkeflo och Limhamn, fortsätter hon.

Trots en lång och bister vinter är nu den första etappen av Point Hyllie uppe på full höjd, helt enligt tidplanen. Det är viktigt att denna första byggnad står klar när Citytunneln invigs i december i år. Här ska nämligen bland annat tullmyndigheten ha sin verksamhet då station Hyllie blir den första stationen när man kommer till Sverige och sista på väg till Danmark och resten av Europa. Tullmyndighetens grannar i Hus E blir företag som ser fördelar med det kommunikativa läget och butiker samt restauranger som ska tillgodose det stora servicebehov som uppstår i anslutningen till en internationell tågstation.
- Vi har i dagsläget långt gångna diskussioner med olika hyresgäster där vi siktar på att skriva kontrakt inom kort, berättar Pia Andersson.

Nästa etapp av projektet, Hus D, som blir 30 meter och sju våningar högt, beräknas att ha sin byggstart till hösten. Hela projektet planeras att stå klart år 2013.

Linda Haddemo
linda.haddemo@annehem.se