I och med att Hus E ligger ovanpå Citytunnelns station Hyllie så är grundläggningen tekniskt avancerad och skiljer sig från hur man traditionellt grundlägger fastigheter. Större delen av denna byggnad vilar nämligen på sex välarmerade pelare nere på station Hyllies plattformar. Dessutom ger Hus E ett annorlunda synintryck eftersom de två första våningarna består av en avancerad fackverkskonstruktion av stål för att fördela lasterna till betongpelarna på stationen.

Inom kort påbörjas sättningen av Hus E:s fasad och därefter arbeten med innerväggar och golv. Dessa arbeten sker parallellt med montage av stommen. Till våren beräknas även taket komma på plats.

I dagsläget pågår långt gångna diskussioner med ett antal olika nya hyresgäster för de tre översta våningarna som ska bestå av kontor. Bottenvåningen, som ska ha ett koncept för det stora servicebehov som uppstår i anslutning till en tågstation, är i dagsläget i princip helt uthyrd.

Point Hyllie består totalt av fem etapper - fyra huskroppar och ett sammanbindande atrium mellan de två högsta byggnaderna. Annehem har lämnat in bygglov för nästa etapp, Hus D och byggstarten av denna fastighet planeras att ske efter sommaren.